Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Świadczenie usług bazy danych adresowych, rozpowszechniania materiałów i monitor...
Instytucja zamawiająca:
European Environment Agency (EEA)
Data publikacji w witrynie TED:
22/12/2018
Termin nadsyłania ofert:
31/01/2019
Status:
Zamknięte
Informacja
EEA/COM/18/001
Świadczenie usług bazy danych adresowych, rozpowszechniania materiałów i monitorowania mediów na rzecz Europejskiej Agencji Środowiska (2 części)
Europejska Agencja Środowiska zamierza podpisać umowy ramowe na usługi na obie części z usługodawcą, który będzie świadczyć usługi wsparcia na rzecz Agencji w obszarze baz danych adresowych, rozpowszechniania materiałów i monitorowania mediów, mając na celu osiągnięcie celów określonych w sposobach komunikacji.
Usługi
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Jedna część lub więcej części
Umowa ramowa
https://www.eea.europa.eu/about-us/tenders
Warunki udziału
jak określono w pkt 2.2.2.1 specyfikacji zamówienia.
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Najistotniejsze elementy
22/12/2018 00:00
31/01/2019 14:00
01/02/2019 10:00
Części
Numer części Tytuł Opis
Część 1 Baza danych adresowych i rozpowszechnianie materiałów Utrzymywanie baz danych dotyczących zarządzania relacjami z klientami (CRM) oraz systematyczne i terminowe rozpowszechnianie materiałów EEA w formie drukowanej i elektronicznej.
Część 2 Usługi monitorowania mediów EEA zamierza zawrzeć umowę ramową, aby móc codziennie monitorować relacje w mediach i mediów społecznościowych na temat Agencji, a także aby móc okresowo monitorować i analizować relacje z mediów i mediów społecznościowych dotyczące Agencji po opublikowaniu najważniejszych sprawozdań EEA.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Rodzaj ogłoszenia Data publikacji
2018/S 247-566766 Ogłoszenie o zamówieniu 22/12/2018 00:00