Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Umowa ramowa o świadczenie usług związanych z oceną i oceną skutków na rzecz DG ...
Instytucja zamawiająca:
European Commission, DG for Communications Networks, Content and Technology (CON...
Data publikacji w witrynie TED:
18/02/2019
Termin nadsyłania ofert:
25/04/2019
Status:
Zamknięte
Informacja
SMART 2019/0024
Umowa ramowa o świadczenie usług związanych z oceną i oceną skutków na rzecz DG ds. Sieci Komunikacyjnych, Treści i Technologii - SMART 2019/0024
Celem niniejszej umowy ramowej jest zapewnienie, że instytucja zamawiająca otrzyma wsparcie zewnętrzne niezbędne do przygotowania i przeprowadzenia ocen, kontroli przydatności i oceny wpływu programów, aktów prawnych i inicjatyw w zakresie polityki w dziedzinie polityki cyfrowej, w tym gromadzenia i analizy danych.Zamówienie składa się z 2 części:Część 1 – wsparcie w przygotowaniu i przeprowadzeniu ocen wpływu, ocen i kontroli przydatności w dziedzinie polityki cyfrowej;Część 2 – Przegląd, dokumentacja i analiza zagadnień dotyczących polityki cyfrowej.
Usługi
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Jedna część lub więcej części
Umowa ramowa
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/newsroom/call-tenders/
Warunki udziału
Zob. adres internetowy w pkt I.3).
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Najistotniejsze elementy
18/02/2019 00:00
25/04/2019 16:00
29/04/2019 11:00
Części
Numer części Tytuł Opis
Część 1 Wsparcie w przygotowaniu i przeprowadzeniu ocen wpływu, ocen i kontroli przydatności w dziedzinie polityki cyfrowej Wsparcie w przygotowaniu i przeprowadzeniu ocen, kontroli przydatności i ocen wpływu programów, aktów prawnych i inicjatyw w zakresie polityki w dziedzinie polityki cyfrowej oraz powiązanych warunków ramowych na poziomie krajowym i unijnym.
Część 2 Przegląd, dokumentacja i analiza zagadnień dotyczących polityki cyfrowej Gromadzenie i analiza dowodów, opracowywanie sprawozdań analitycznych i wyciągów z polityk, a także, w stosownych przypadkach, przygotowywanie warsztatów w celu zgłębiania kwestii i wyzwań związanych z unijną polityką cyfrową oraz z jej interakcjami z innymi politykami.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Rodzaj ogłoszenia Data publikacji
2019/S 073-171650 Sprostowanie 12/04/2019 00:00
2019/S 034-075801 Ogłoszenie o zamówieniu 18/02/2019 00:00