Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Usługi opracowania graficznego oraz druku
Instytucja zamawiająca:
European Training Foundation (ETF)
Data publikacji w witrynie TED:
26/12/2018
Termin nadsyłania ofert:
26/02/2019
Status:
Zamknięte
Informacja
CFT/18/ETF/0022
Usługi opracowania graficznego oraz druku
Celem rozpoczęcia niniejszej procedury przetargowej jest zawarcie umów ramowych obejmujących następujące usługi:— część 1: usługi opracowania graficznego, obejmujące różnego rodzaju materiały (np. czasopisma, ulotki, sprawozdania, poradniki oraz zestawy narzędzi), zgodnie z zasadami przewodnika redakcyjnego ETF i/lub ustalonym szablonem lub modelem,— część 2: usługi drukowania (oraz w razie potrzeby usługi introligatorskie) różnego rodzaju materiałów (np. czasopisma, ulotki, sprawozdania, poradniki, zestawy narzędzi oraz papiery firmowe),Usługi te zostaną wykorzystane do wsparcia potrzeb ETF w zakresie działań komunikacyjnych w okresie kolejnych 4 lat.
Usługi
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Najistotniejsze elementy
26/12/2018 00:00
26/02/2019 23:59
05/03/2019 09:30
Części
Numer części Tytuł Opis
Część 1
Świadczenie usług opracowania graficznego
Świadczenie usług opracowania graficznego, obejmujące różnego rodzaju materiały (np. czasopisma, ulotki, sprawozdania, poradniki oraz zestawy narzędzi), zgodnie z zasadami przewodnika redakcyjnego ETF i/lub ustalonym szablonem lub modelem
Część 2
Świadczenie usług drukarskich
Świadczenie usług drukowania (oraz w razie potrzeby usługi introligatorskie) różnego rodzaju materiałów (np. czasopisma, ulotki, sprawozdania, poradniki, zestawy narzędzi oraz papiery firmowe),
Ogłoszenia
Numer referencyjny Rodzaj ogłoszenia Data publikacji
2018/S 248-572127
Ogłoszenie o zamówieniu
26/12/2018 00:00