Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Pomoc techniczna w zakresie wdrażania nowych kryteriów zrównoważonego rozwoju do...
Instytucja zamawiająca:
European Commission, DG Energy (ENER)
Data publikacji w witrynie TED:
05/02/2019
Termin nadsyłania ofert:
11/03/2019
Status:
Zamknięte
Informacja
ENER/C1/2019-439
Pomoc techniczna w zakresie wdrażania nowych kryteriów zrównoważonego rozwoju dotyczących biomasy rolniczej i leśnej w ramach wersji przekształconej dyrektywy w sprawie odnawialnych źródeł energii
Ogólnym celem niniejszej umowy jest przyczynienie się do szybkiego, spójnego i efektywnego pod względem kosztów wdrożenia przez państwa członkowskie UE nowych kryteriów zrównoważonego rozwoju w ramach dyrektywy w sprawie odnawialnych źródeł energii (REDII) mających zastosowanie w odniesieniu do biomasy leśnej (zgodnie z podejściem opartym na ryzyku) oraz do biomasy rolniczej. Wysiłki te pomogą również podmiotom gospodarczym w pozyskiwaniu zrównoważonej biomasy na potrzeby wytwarzania energii oraz audytorom i organom kontrolnym w ocenie, czy podmioty gospodarcze skutecznie spełniły nowe unijne kryteria zrównoważonego rozwoju w dziedzinie bioenergii.
Usługi
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Zamówienie publiczne
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie
Warunki udziału
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Najistotniejsze elementy
05/02/2019 00:00
11/03/2019 16:00
12/03/2019 10:00
Części Ogłoszenie o przetargu nie jest podzielone na części.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Rodzaj ogłoszenia Data publikacji
2019/S 025-054230
Ogłoszenie o zamówieniu
05/02/2019 00:00