Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Usługi wspierające właściwe wdrożenie kredytu ramowego w ramach programu szybkie...
Instytucja zamawiająca:
European Investment Bank (EIB)
Data publikacji w witrynie TED:
24/01/2019
Termin nadsyłania ofert:
25/02/2019
Status:
Zamknięte
Informacja
CFT-1528
Usługi wspierające właściwe wdrożenie kredytu ramowego w ramach programu szybkiej odbudowy na Ukrainie
Ogólnym celem usług jest wsparcie właściwego wdrożenia kredytu ramowego w ramach programu szybkiej odbudowy przy jednoczesnym egzekwowaniu i utrzymaniu dobrej jakości prac, zgodności z normami środowiskowymi i społecznymi EBI, wytycznych dotyczących zamówień publicznych oraz zapobieganiu korupcji. Celem usługi jest także zwiększenie możliwości Promotora i beneficjentów końcowych w zakresie skutecznego planowania, obsługi, monitorowania i uczenia się na podstawie podprojektów, które mają być finansowane w ramach pożyczki.
Usługi
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Zamówienie publiczne
http://www.eib.org/about/procurement
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie
Warunki udziału
Zob. adres internetowy w pkt I.3)
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Najistotniejsze elementy
24/01/2019 00:00
25/02/2019 15:00
26/02/2019 11:00
Części Ogłoszenie o przetargu nie jest podzielone na części.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Rodzaj ogłoszenia Data publikacji
2019/S 017-034866
Ogłoszenie o zamówieniu
24/01/2019 00:00