Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Kursy szkoleniowe w dziedzinie zarządzania projektem i systemów zarządzania wraz...
Instytucja zamawiająca:
European Union Intellectual Property Office (EUIPO)
Data publikacji w witrynie TED:
29/01/2019
Termin nadsyłania ofert:
04/03/2019
Status:
Zamknięte
Informacja
AO/024/17
Kursy szkoleniowe w dziedzinie zarządzania projektem i systemów zarządzania wraz z indywidualnymi certyfikatami
Celem niniejszej procedury przetargowej jest poszukiwanie zewnętrznych dostawców usług szkoleniowych i certyfikacji w dziedzinie praktyki zarządzania projektem i systemów zarządzania dla pracowników EUIPO oraz pracowników urzędów ds. własności intelektualnej w krajach członkowskich.Niniejsze zaproszenie do składania ofert jest podzielone na 2 części. Umowy ramowe, które mają zostać przyznane, obejmują następujące dziedziny:Część 1: kursy szkoleniowe w dziedzinie zarządzania projektem wraz z indywidualnymi certyfikatami: szkolenia w zakresie zarządzania projektem wraz z certyfikatami obejmują dostawę wymaganych materiałów i usług, które pozwolą pracownikom EUIPO i krajowym urzędom ds. własności intelektualnej w państwach UE na otrzymanie certyfikatów w dziedzinie zarządzania projektem.Część 2: kursy szkoleniowe w dziedzinie systemów zarządzania wraz z indywidualnymi certyfikatami: szkolenia w dziedzinie systemów zarządzania wraz z certyfikatami obejmują dostawę wymaganych materiałów i usług, które pozwolą pracownikom EUIPO i krajowym urzędom ds. własności intelektualnej w państwach UE otrzymanie certyfikatów w dziedzinie systemów zarządzania.
Usługi
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Wszystkie części
Umowa ramowa
Warunki udziału
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Najistotniejsze elementy
29/01/2019 00:00
04/03/2019 13:00
06/03/2019 11:00
Części
Numer części Tytuł Opis
Część 1 Kursy szkoleniowe w dziedzinie zarządzania projektem wraz z indywidualnymi certyfikatami Szkolenia w zakresie zarządzania projektem wraz z certyfikatami obejmują dostawę wymaganych materiałów i usług, które pozwolą pracownikom EUIPO i krajowym urzędom ds. własności intelektualnej w państwach UE otrzymanie certyfikatów w dziedzinie zarządzania projektem, w szczególności zapewnienie:— wymaganych materiałów szkoleniowych (w tym obowiązujących podręczników i oficjalnych wersji norm),— usług e-learningu,— szkoleń bezpośrednich,— oficjalnego egzaminu certyfikującego Prince2 (w formie on-line i papierowej).
Część 2 Kursy szkoleniowe w dziedzinie systemów zarządzania wraz z indywidualnymi certyfikatami Szkolenia w dziedzinie systemów zarządzania wraz z certyfikatami obejmują dostawę wymaganych materiałów i usług, które pozwolą pracownikom EUIPO i krajowym urzędom ds. własności intelektualnej w państwach UE otrzymanie certyfikatów w dziedzinie systemów zarządzania, w szczególności zapewnienie:— wymaganych materiałów szkoleniowych (w tym obowiązujących podręczników i oficjalnych wersji norm),— szkoleń bezpośrednich,— oficjalnego egzaminu IRCA, PECB lub równoważnego.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Rodzaj ogłoszenia Data publikacji
2019/S 020-041986 Ogłoszenie o zamówieniu 29/01/2019 00:00