Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Gromadzenie danych ilościowych na temat stanu zaawansowania sztucznej inteligenc...
Instytucja zamawiająca:
European Commission, DG for Communications Networks, Content and Technology (CON...
Data publikacji w witrynie TED:
22/02/2019
Termin nadsyłania ofert:
25/03/2019
Status:
Zamknięte
Informacja
SMART 2019/0019
Gromadzenie danych ilościowych na temat stanu zaawansowania sztucznej inteligencji i innych nowych technologii - SMART 2019/0019
Nowe technologie, takie jak sztuczna inteligencja, robotyka, duże zbiory danych (big data), Internet Rzeczy, łańcuchy bloków (blockchain) i druk 3D, będą stanowiły dla Komisji ważny temat; brakuje nam danych pozwalających na kształtowanie polityki w oparciu o fakty. Będzie to badanie 2-etapowe. Etap I (20% wartości zamówienia.) obejmuje badania nad dostępnymi danymi i raportami, zdefiniowanie ram metodologicznych badania na dużą skalę i co najmniej 1 dodatkowej metody, jak również przeprowadzenie działania pilotażowego w co najmniej 5 państwach członkowskich. Etap II (80% wartości zamówienia.) rozpocznie się, jeżeli Etap I zakończy się sukcesem, i będzie obejmował gromadzenie danych we wszystkich państwach członkowskich UE i niektórych państwach spoza UE. Celem jest uzyskanie wiarygodnego ilościowego przeglądu stanu zaawansowania nowych technologii na poziomie państw członkowskich. Dane te posłużą również jako wkład w DESI (Indeks gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego) 2020.
Usługi
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Zamówienie publiczne
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/newsroom/call-tenders/
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie
Warunki udziału
Zob. adres internetowy w pkt I.3).
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Najistotniejsze elementy
22/02/2019 00:00
25/03/2019 16:00
27/03/2019 11:00
Części Ogłoszenie o przetargu nie jest podzielone na części.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Rodzaj ogłoszenia Data publikacji
2019/S 038-084403
Ogłoszenie o zamówieniu
22/02/2019 00:00