Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Ocena inwestycji w infrastrukturę dla badań i rozwoju technologicznego oraz w dz...
Instytucja zamawiająca:
European Commission, DG Regional and urban Policy (REGIO)
Data publikacji w witrynie TED:
05/02/2019
Termin nadsyłania ofert:
11/03/2019
Status:
Zamknięte
Informacja
2018CE16BAT111
Ocena inwestycji w infrastrukturę dla badań i rozwoju technologicznego oraz w działania wspierane przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) w latach 2007–2013
Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej DG REGIO planuje rozpocząć ocenę ex-post dotyczącą projektów inwestycji w infrastrukturę dla badań i rozwoju technologicznego, centrów kompetencji i działań finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w latach 2007–2013.W ramach ewaluacji zestawione zostaną różne rodzaje działań związanych z badaniami i rozwojem technologicznym, które były finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w latach 2007–2013; ocenie poddana zostanie ich zasadność i dowody ich skuteczności.Ewaluacja dostarczy przeglądu różnych sposobów wykorzystania w UE środków z EFRR na badania i rozwój technologiczny oraz pozwoli ocenić wyniki w stopniu, w jakim można je określić. Badanie zostanie przeprowadzone bardziej szczegółowo w wybranych krajach i regionach, w celu zidentyfikowania rodzajów działań, które odniosły największy sukces (lub były skuteczne) oraz czynników, które przyczyniły się do ich sukcesu.Dokonany zostanie przegląd odpowiedniej literatury i dokumentów.
Usługi
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Zamówienie publiczne
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie
Warunki udziału
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Najistotniejsze elementy
05/02/2019 00:00
11/03/2019 16:00
13/03/2019 10:00
Części Ogłoszenie o przetargu nie jest podzielone na części.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Rodzaj ogłoszenia Data publikacji
2019/S 025-054231
Ogłoszenie o zamówieniu
05/02/2019 00:00