Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Budowanie zdolności grupy doradczej Sustainable Finance Risk Consulting (SFRC)
Instytucja zamawiająca:
European Investment Bank (EIB)
Data publikacji w witrynie TED:
07/02/2019
Termin nadsyłania ofert:
19/03/2019
Status:
Zamknięte
Informacja
TA2018013 R0 IF3
Budowanie zdolności grupy doradczej Sustainable Finance Risk Consulting (SFRC)
Celem pomocy technicznej jest wsparcie w budowaniu zdolności nowo utworzonego podmiotu - grupy doradczej Sustainable Finance Risk Consulting - do zarządzania Afrykańskim systemem gwarancji energetycznych (Africa Energy Guarantee Facility - AEGF), w szczególności w odniesieniu do monitorowania i sprawozdawczości, pomiaru wpływu, dzielenia się wiedzą i weryfikacji zgodności z normami EBI w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz normami zamówień publicznych. Ostatecznym celem pomocy technicznej jest zapewnienie, że AEGF zostanie uruchomiony, oraz że będzie funkcjonował i korzystał ze zdolności przy jednoczesnym spełnieniu norm wymaganych przez UE. Pomoc techniczna będzie korzystać z zewnętrznych usług doradczych w celu wspierania SFRC w działaniach komunikacyjnych, rozwoju systemów internetowych, ocenie oddziaływania na środowisko i innych zadaniach związanych z AEGF.
Usługi
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie
Najistotniejsze elementy
07/02/2019 00:00
19/03/2019 23:59
21/03/2019 15:00
Części Ogłoszenie o przetargu nie jest podzielone na części.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Rodzaj ogłoszenia Data publikacji
2019/S 027-059054
Ogłoszenie o zamówieniu
07/02/2019 00:00