Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Badanie ryzyka i kwestii regulacyjnych dotyczących szczególnych przypadków auton...
Instytucja zamawiająca:
European Maritime Safety Agency
Data publikacji w witrynie TED:
11/02/2019
Termin nadsyłania ofert:
29/03/2019
Status:
Zamknięte
Informacja
EMSA/OP/4/2019
Badanie ryzyka i kwestii regulacyjnych dotyczących szczególnych przypadków autonomicznych statków morskich (SAFEMASS)
Głównym celem badania jest zapewnienie państwom członkowskim UE i ewentualnie Międzynarodowej Organizacji Morskiej znaczącego wkładu w trwające obecnie działania ustalania zakresu regulacji (RSE - Regulatory Scoping Exercise) poprzez identyfikację pojawiających się zagrożeń i luk prawnych wynikających z wdrożenia różnych stopni autonomicznych statków morskich (MASS - Maritime Autonomous Surface Ships). Oczekuje się, że informacje z innych projektów badawczych lub przemysłowych będą wykorzystywane w razie potrzeby, przy jednoczesnym uniknięciu powielania pracy w znaczący sposób.
Usługi
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Umowa ramowa
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie
Warunki udziału
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Najistotniejsze elementy
11/02/2019 00:00
29/03/2019 16:00
02/04/2019 11:00
Części Ogłoszenie o przetargu nie jest podzielone na części.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Rodzaj ogłoszenia Data publikacji
2019/S 029-063849
Ogłoszenie o zamówieniu
11/02/2019 00:00