Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Ustanowienie mechanizmu współpracy w ramach platformy usług podstawowych na rzec...
Instytucja zamawiająca:
European Commission, DG for Communications Networks, Content and Technology (CON...
Data publikacji w witrynie TED:
31/05/2019
Termin nadsyłania ofert:
26/07/2019
Status:
Zamknięte
Informacja
SMART-2018/1023
Ustanowienie mechanizmu współpracy w ramach platformy usług podstawowych na rzecz współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa cybernetycznego - SMART-2018/1023
Na mocy dyrektywy w sprawie bezpieczeństwa sieci i informacji ustanowiono grupę ds. współpracy składającą się z państw członkowskich, Komisji i ENISA w celu wspierania i ułatwiania współpracy strategicznej i wymiany informacji, aby przyczynić się do zwiększenia bezpieczeństwa cybernetycznego w Unii. Grupa ta opracowuje kluczowe aspekty zalecenia w sprawie planu działania dotyczącego skoordynowanej reakcji na zakrojone na szeroką skalę incydenty cybernetyczne. W pierwszym sprawozdaniu z postępów prac nad dyrektywą mowa o zapotrzebowaniu na bardziej elastyczne narzędzia i miękkie wsparcie dla członków grupy.Komisja proponuje zatrudnienie kierownika infrastruktury w celu zwiększenia poziomu współpracy transgranicznej między państwami członkowskimi. Kierownik, na podstawie wyników obrad Grupy Współpracy, zapewni również mechanizmy wsparcia (w tym narzędzia informatyczne, warsztaty, wizyty partnerskie itp.) w celu poprawy przepływu informacji poprzez powiadomienia i sprawozdawczość roczną oraz wspieranie warstwy operacyjnej zalecenia w sprawie planu działania dotyczącego skoordynowanej reakcji.
Usługi
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Zamówienie publiczne
https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/newsroom/call-for-tenders
Najlepsza relacja jakości do ceny
72224000
BE100
Additional CPV Supplementary CPV
72514100
72212900
80510000
79421000
72221000
Warunki udziału
Zob. adres internetowy w pkt I.3).
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Najistotniejsze elementy
31/05/2019 00:00
Nie dotyczy
Nie dotyczy
26/07/2019 16:00
30/07/2019 11:00
Części Ogłoszenie o przetargu nie jest podzielone na części.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Notice type Data publikacji
2019/S 104-250685 Ogłoszenie o zamówieniu 31/05/2019 00:00