Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Europejska sieć informacji i obserwacji środowiska morskiego (EMODnet). Grupy te...
Instytucja zamawiająca:
Executive Agency for Small and Medium Sized Enterprises (EASME)
Data publikacji w witrynie TED:
18/03/2019
Termin nadsyłania ofert:
25/04/2019
Status:
Zamknięte
Informacja
EASME/2019/OP/0003
Europejska sieć informacji i obserwacji środowiska morskiego (EMODnet). Grupy tematyczne: geologia, siedliska dna morskiego, fizyka i chemia
EASME wszczyna niniejszą procedurę przetargową w celu rozwoju, utrzymania i rozpowszechniania map cyfrowych w wysokiej rozdzielczości obrazujących topografię dna morskiego w Europie. EASME planuje zawarcie 4 umów o usługi, po jednej w odniesieniu do każdej z części tematycznych:Część 1: GeologiaCzęść 2: Siedliska dna morskiegoCzęść 3: FizykaCzęść 4: ChemiaUsługi, które mają być świadczone przez wykonawcę, zostały wymienione w pkt 1) specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Usługi
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Jedna część lub więcej części
Zamówienie publiczne
Warunki udziału
Zob. adres internetowy w pkt I.3).
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Najistotniejsze elementy
18/03/2019 00:00
25/04/2019 10:00
26/04/2019 10:00
Części
Numer części Tytuł Opis
Część 1 Geologia EASME wszczyna niniejszą procedurę przetargową w celu rozwoju, utrzymania i rozpowszechniania map cyfrowych w wysokiej rozdzielczości obrazujących topografię dna morskiego w Europie. EASME planuje zawarcie 4 umów o usługi, z których jedna dotyczy następującej części:Część 1: Geologia.Usługi, które mają być świadczone przez wykonawcę, zostały szczegółowo opisane w pkt 1) specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Część 2 Siedliska dna morskiego EASME wszczyna niniejszą procedurę przetargową w celu rozwoju, utrzymania i rozpowszechniania map cyfrowych w wysokiej rozdzielczości obrazujących topografię dna morskiego w Europie. EASME planuje zawarcie 4 umów o usługi, z których jedna dotyczy następującej części:Część 2: Siedliska dna morskiego.Usługi, które mają być świadczone przez wykonawcę, zostały szczegółowo opisane w pkt 1) specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Część 3 Fizyka EASME wszczyna niniejszą procedurę przetargową w celu rozwoju, utrzymania i rozpowszechniania map cyfrowych w wysokiej rozdzielczości obrazujących topografię dna morskiego w Europie. EASME planuje zawarcie 4 umów o usługi, z których jedna dotyczy następującej części:Część 3: Fizyka.Usługi, które mają być świadczone przez wykonawcę, zostały szczegółowo opisane w pkt 1) specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Część 4 Chemia EASME wszczyna niniejszą procedurę przetargową w celu rozwoju, utrzymania i rozpowszechniania map cyfrowych w wysokiej rozdzielczości obrazujących topografię dna morskiego w Europie. EASME planuje zawarcie 4 umów o usługi, z których jedna dotyczy następującej części:Część 4: ChemiaUsługi, które mają być świadczone przez wykonawcę, zostały szczegółowo opisane w pkt 1) specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Rodzaj ogłoszenia Data publikacji
2019/S 054-123590 Ogłoszenie o zamówieniu 18/03/2019 00:00