Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Annex 3 to the tender specifications (Financial Offer) has been replaced. Please ignore other versions of Annex 3 which have been uploaded as additional documents.
Tytuł:
Świadczenie usług rezerwacji hoteli, restauracji i lokalnych środków transportu ...
Instytucja zamawiająca:
European Commission, DG Communication (COMM)
Data publikacji w witrynie TED:
15/02/2019
Termin nadsyłania ofert:
28/03/2019
Status:
Zamknięte
Informacja
PO/2019-02/B4
Świadczenie usług rezerwacji hoteli, restauracji i lokalnych środków transportu dla grup odwiedzających Centrum dla Zwiedzających Komisji Europejskiej w Brukseli, PO/2019-02/B4
Instytucja zamawiająca pragnie zawrzeć umowę ramową o zapewnienie skutecznych usług wsparcia logistycznego w obszarze rezerwacji hoteli, restauracji i lokalnych środków transportu dla priorytetowych grup odwiedzających Centrum dla Zwiedzających Komisji Europejskiej.
Usługi
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Umowa ramowa
http://ec.europa.eu/dgs/communication/contracts-and-grants/contracts/headquarters/index_en.htm
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie
Warunki udziału
zob. specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Najistotniejsze elementy
15/02/2019 00:00
28/03/2019 16:00
29/03/2019 11:00
Części Ogłoszenie o przetargu nie jest podzielone na części.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Rodzaj ogłoszenia Data publikacji
2019/S 033-073181
Ogłoszenie o zamówieniu
15/02/2019 00:00