Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Świadczenie usług zarządzania drukiem na rzecz siedziby Grupy EBI w Luksemburgu ...
Instytucja zamawiająca:
European Investment Bank (EIB)
Data publikacji w witrynie TED:
14/02/2019
Termin nadsyłania ofert:
26/04/2019
Status:
Zamknięte
Informacja
CFT-1535
Świadczenie usług zarządzania drukiem na rzecz siedziby Grupy EBI w Luksemburgu i biur zewnętrznych
Celem niniejszego zaproszenia do składania ofert jest zawarcie umów ramowych o świadczenie usług zarządzania drukiem na rzecz siedziby Grupy EBI w Luksemburgu i biur zewnętrznych. Niniejsze zaproszenie do składania ofert jest podzielone na 2 części:— część 1: świadczenie usług zarządzania drukiem na rzecz siedziby Grupy EBI w Luksemburgu,— część 2: świadczenie usług zarządzania drukiem na rzecz biur zewnętrznych Grupy EBI.Oferenci muszą ofertę złożyć na obie części. Maksymalna liczba części, które mogą zostać przyznane 1 oferentowi wynosi 2. Części zamówienia mogą być udzielone różnym oferentom.
Usługi
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Najistotniejsze elementy
14/02/2019 00:00
26/04/2019 23:59
30/04/2019 11:00
Części
Numer części Tytuł Opis
Część 1
Świadczenie usług zarządzania drukiem na rzecz siedziby Grupy EBI w Luksemburgu
Część 1 obejmuje świadczenie usług zarządzania drukiem na rzecz siedziby Grupy EBI w Luksemburgu. Usługodawca będzie świadczył usługi zarządzania drukiem, w tym dostawy urządzeń, wsparcia w zakresie ogólnej floty urządzeń zakupionych i znajdujących się w posiadaniu EBI, oraz będzie zarządzał infrastrukturą drukowania, w tym sprzętem, oprogramowaniem, zasobami i materiałami eksploatacyjnymi.
Część 2
Świadczenie usług zarządzania drukiem na rzecz biur zewnętrznych Grupy EBI
Część 2 obejmuje świadczenie usług zarządzania drukiem na rzecz biur zewnętrznych Grupy EBI. Usługodawca będzie świadczył usługi zarządzania drukiem, w tym w zakresie dostawy urządzeń, wsparcia w zakresie ogólnej floty urządzeń zakupionych i znajdujących się w posiadaniu EBI, oraz będzie zarządzał infrastrukturą drukowania, w tym sprzętem, oprogramowaniem, zasobami i materiałami eksploatacyjnymi.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Rodzaj ogłoszenia Data publikacji
2019/S 070-163870
Sprostowanie
09/04/2019 00:00
2019/S 032-070874
Ogłoszenie o zamówieniu
14/02/2019 00:00