Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Wsparcie krajów w celu wyeliminowania gruźlicy w Europie
Instytucja zamawiająca:
European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC)
Data publikacji w witrynie TED:
19/02/2019
Termin nadsyłania ofert:
15/05/2019
Status:
Zamknięte
Informacja
OJ/2018/OCS/9999
Wsparcie krajów w celu wyeliminowania gruźlicy w Europie
Celem niniejszego zamówienia jest zapewnienie ram dla różnorodnych działań w zakresie budowania potencjału i wymiany technicznej (zarówno w zakresie metodologii, jak i wielkości), w celu wsparcia wszystkich krajów członkowskich UE/EOG, jak również krajów objętych Europejską Polityką Sąsiedztwa i negocjacjami w sprawie rozszerzenia (w pozostałej części dokumentu są one określane jako Europa), zgodnie z priorytetami strategicznymi państw.
Usługi
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Umowa ramowa
http://ecdc.europa.eu/en/aboutus/calls/Pages/procurementsandgrants.aspx
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie
Warunki udziału
Zob. adres internetowy w pkt I.3)
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Najistotniejsze elementy
19/02/2019 00:00
06/05/2019 23:59
Nie dotyczy
15/05/2019 16:00
17/05/2019 10:00
Części Ogłoszenie o przetargu nie jest podzielone na części.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Notice type Data publikacji
2019/S 035-077894 Ogłoszenie o zamówieniu 19/02/2019 00:00