Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Wspieranie działań związanych z bezpieczeństwem opieki zdrowotnej
Instytucja zamawiająca:
European Union Agency for Cybersecurity (ENISA)
Data publikacji w witrynie TED:
26/02/2019
Termin nadsyłania ofert:
25/03/2019
Status:
Zamknięte
Informacja
ENISA F-COD-19-T11
Wspieranie działań związanych z bezpieczeństwem opieki zdrowotnej
ENISA zamierza zawrzeć umowy z co najmniej 2, ale nie więcej niż 5 usługodawcami, o świadczenie usług wsparcia w zakresie bezpieczeństwa opieki zdrowotnej. Wybrani oferenci powinni posiadać udokumentowane, bogate doświadczenie oraz umiejętności w danej dziedzinie, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów ujętych w rocznym programie pracy ENISA.
Usługi
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Umowa ramowa
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie
Warunki udziału
Jak określono w dokumentacji przetargowej.
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Najistotniejsze elementy
26/02/2019 00:00
25/03/2019 18:00
26/03/2019 10:00
Części Ogłoszenie o przetargu nie jest podzielone na części.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Rodzaj ogłoszenia Data publikacji
2019/S 040-089193
Ogłoszenie o zamówieniu
26/02/2019 00:00