Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Badanie dotyczące „Przeglądu zakresu usługi powszechnej” - SMART 2014/0011
Instytucja zamawiająca:
European Commission, DG for Communications Networks, Content and Technology (CON...
Data publikacji w witrynie TED:
15/04/2014
Termin nadsyłania ofert:
12/05/2014
Status:
Zamknięte
Upłynął termin pobrania dokumentów w ramach niniejszego zaproszenia do składania ofert. Pobranie dokumentów jest niemożliwe Upłynął termin pobrania dokumentów w ramach niniejszego zaproszenia do składania ofert. Pobranie dokumentów jest niemożliwe
Informacja
SMART 2014/0011.
Badanie dotyczące „Przeglądu zakresu usługi powszechnej” - SMART 2014/0011
Oczekuje się, że badanie dostarczy rzeczowej i solidnej oceny społeczno-gospodarczej, która wraz z danymi otrzymanymi od krajowych organów regulacyjnych pozwoli zdecydować o ewentualnej zmianie i sposobie zmiany zakresu usługi powszechnej na poziomie UE. W związku z powyższym badanie ma objąć między innymi ocenę: (i) społeczno-gospodarczych, bezpośrednich i pośrednich korzyści i kosztów wprowadzenia minimalnej jakości szerokopasmowej usługi internetowej na poziomie UE; (ii) zakresu, w jakim inicjatywy rynkowe i polityczne (inne niż usługa powszechna) mogą zapewnić użytkownikom końcowym połączenia szerokopasmowe (np. za sprawą LTE oraz krajowych planów w zakresie połączeń szerokopasmowych, funduszy strukturalnych UE, pomocy państwa); (iii) trafności bieżących wymogów i warunków dotyczących usługi powszechnej; (iv) możliwego ograniczenia bieżących zobowiązań w zakresie usługi powszechnej w przypadku świadczenia takich usług na rynku (np. powszechnie dostępne usługi telefoniczne, usługi katalogowe i informacji telefonicznej, powszechnie dostępne płatne automaty telefoniczne). Ponadto badanie obejmie ocenę przystępności stawek stosowanych w systemie usługi powszechnej oraz możliwość poniesienia dodatkowych kosztów wprowadzenia połączeń szerokopasmowych za sprawą usługi powszechnej, a mianowicie możliwość zapewnienia połączeń i koszt takich połączeń w miejscach publicznych mających szczególne znaczenie, takich jak szkoły, biblioteki i placówki opieki zdrowotnej. Oprócz tego ocenie zostaną poddane pozytywne i negatywne aspekty różnych mechanizmów finansowania usługi powszechnej (np. przy pomocy środków publicznych, wkładu finansowego sektora łączności elektronicznej lub innych beneficjentów i/lub odbiorców usług łączności stacjonarnej i bezprzewodowej w formie dodatkowych opłat).
Usługi
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Nie dotyczy
Najistotniejsze elementy
15/04/2014 00:00
Nie dotyczy
12/05/2014 16:00
19/05/2014 10:30
Części Ogłoszenie o przetargu nie jest podzielone na części.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Rodzaj ogłoszenia Data publikacji
2014/S 074-127001
Ogłoszenie o zamówieniu
15/04/2014 00:00