Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Opracowanie, organizacja i przeprowadzenie szkoleń w ramach programu stypendialn...
Instytucja zamawiająca:
European Food Safety Authority (EFSA)
Data publikacji w witrynie TED:
01/03/2019
Termin nadsyłania ofert:
03/04/2019
Status:
Zamknięte
Informacja
OC/EFSA/ENCO/2019/01
Opracowanie, organizacja i przeprowadzenie szkoleń w ramach programu stypendialnego EFSA w dziedzinie oceny ryzyka związanego z żywnością w Europie
Europejski program oceny ryzyka to inicjatywa Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności, mająca na celu wzmocnienie zdolności oceny ryzyka w dziedzinie bezpieczeństwa żywności w Europie i stworzenie wspólnoty wiedzy w zakresie oceny ryzyka. Program ma na celu przede wszystkim oferowanie rocznego stażu opartego na „uczeniu się przez działanie”, któremu ma towarzyszyć specjalny program szkoleniowy w zakresie oceny ryzyka żywnościowego, mający na celu przyciągnięcie naukowców z UE na wczesnym etapie kariery, o ograniczonym doświadczeniu w zakresie oceny ryzyka w dziedzinie bezpieczeństwa żywności. Stypendyści zostaną umieszczeni w organizacjach, zgodnie z art. 36, posiadających solidną zdolność oceny ryzyka w innych państwach członkowskich w celu budowania potencjału w organizacjach i państwach członkowskich, przyczyniając się do harmonizacji metod i praktyk w UE. Celem niniejszej procedury przetargowej jest wyłonienie wykonawcy, który zaktualizuje, zorganizuje i przeprowadzi szkolenia w ramach programu stypendialnego EFSA w dziedzinie oceny ryzyka związanego z żywnością w Europie.
Usługi
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Umowa ramowa
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie
Warunki udziału
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Najistotniejsze elementy
01/03/2019 00:00
26/03/2019 14:30
28/03/2019 23:59
03/04/2019 14:30
04/04/2019 14:30
Części Ogłoszenie o przetargu nie jest podzielone na części.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Notice type Data publikacji
2019/S 043-096770 Ogłoszenie o zamówieniu 01/03/2019 00:00