Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Usługi tłumaczeń pisemnych na języki: bułgarski, czeski, duński, niderlandzki, a...
Instytucja zamawiająca:
European Parliament, DG Translation
Data publikacji w witrynie TED:
18/03/2019
Termin nadsyłania ofert:
16/04/2019
Status:
Zamknięte
Informacja
TRA/EU19/2019
Usługi tłumaczeń pisemnych na języki: bułgarski, czeski, duński, niderlandzki, angielski, estoński, fiński, francuski, grecki, węgierski, irlandzki, włoski, łotewski, litewski, maltański, portugalski, słowacki, słoweński...
Parlament Europejski występujący jako instytucja zamawiająca w imieniu następujących Organów wydających zezwolenia: Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Trybunału Obrachunkowego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, postanowił opublikować niniejsze zaproszenie do składania wniosków w celu zawarcia umów ramowych o świadczenie usług tłumaczeń jednojęzycznych i wielojęzycznych dokumentów źródłowych na języki: bułgarski, czeski, duński, niderlandzki, angielski, estoński, fiński, francuski, grecki, węgierski, irlandzki, włoski, łotewski, litewski, maltański, portugalski, słowacki, słoweński i szwedzki (zob. specyfikacja zamówienia).
Usługi
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Najistotniejsze elementy
18/03/2019 00:00
16/04/2019 23:59
24/04/2019 10:00
Części
Numer części Tytuł Opis
Część 1
Usługi tłumaczeń pisemnych na język bułgarski
Świadczenie usług tłumaczeń pisemnych jednojęzycznych i wielojęzycznych dokumentów źródłowych z języka angielskiego, francuskiego, niemieckiego, włoskiego i hiszpańskiego na język bułgarski. Szacowana maksymalna liczba tłumaczonych stron w wymiarze rocznym wynosi 34000.
Część 2
Usługi tłumaczeń pisemnych na język czeski
Świadczenie usług tłumaczeń pisemnych jednojęzycznych i wielojęzycznych dokumentów źródłowych z języka angielskiego, francuskiego, niemieckiego, włoskiego i hiszpańskiego na język czeski. Szacowana maksymalna liczba tłumaczonych stron w wymiarze rocznym wynosi 33500.
Część 3
Usługi tłumaczeń pisemnych na język duński
Świadczenie usług tłumaczeń pisemnych jednojęzycznych i wielojęzycznych dokumentów źródłowych z języka angielskiego, francuskiego, niemieckiego, włoskiego i hiszpańskiego na język duński. Szacowana maksymalna liczba tłumaczonych stron w wymiarze rocznym wynosi 33500.
Część 4
Usługi tłumaczeń pisemnych na język niderlandzki
Świadczenie usług tłumaczeń pisemnych jednojęzycznych i wielojęzycznych dokumentów źródłowych z języka angielskiego, francuskiego, niemieckiego, włoskiego i hiszpańskiego na język niderlandzki. Szacowana maksymalna liczba tłumaczonych stron w wymiarze rocznym wynosi 38500.
Część 5
Usługi tłumaczeń pisemnych na język angielski
Świadczenie usług tłumaczeń pisemnych jednojęzycznych i wielojęzycznych dokumentów źródłowych z języka bułgarskiego, chorwackiego, czeskiego, duńskiego, estońskiego, fińskiego, francuskiego, greckiego, hiszpańskiego, irlandzkiego, litewskiego, łotewskiego, maltańskiego, niderlandzkiego, niemieckiego, polskiego, portugalskiego, rumuńskiego, słowackiego, słoweńskiego, szwedzkiego, węgierskiego i włoskiego na język angielski. Szacowana maksymalna liczba tłumaczonych stron w wymiarze rocznym wynosi 18000.
Część 6
Usługi tłumaczeń pisemnych na język estoński
Świadczenie usług tłumaczeń pisemnych jednojęzycznych i wielojęzycznych dokumentów źródłowych z języka angielskiego, francuskiego, niemieckiego, włoskiego i hiszpańskiego na język estoński. Szacowana maksymalna liczba tłumaczonych stron w wymiarze rocznym wynosi 28500.
Część 7
Usługi tłumaczeń pisemnych na język fiński
Świadczenie usług tłumaczeń pisemnych jednojęzycznych i wielojęzycznych dokumentów źródłowych z języka angielskiego, francuskiego, niemieckiego, włoskiego i hiszpańskiego na język fiński. Szacowana maksymalna liczba tłumaczonych stron w wymiarze rocznym wynosi 34000.
Część 8
Usługi tłumaczeń pisemnych na język francuski
Świadczenie usług tłumaczeń pisemnych jednojęzycznych i wielojęzycznych dokumentów źródłowych z języka angielskiego, bułgarskiego, chorwackiego, czeskiego, duńskiego, estońskiego, fińskiego, greckiego, hiszpańskiego, litewskiego, łotewskiego, niderlandzkiego, niemieckiego, polskiego, portugalskiego, rumuńskiego, słowackiego, słoweńskiego, szwedzkiego, węgierskiego i włoskiego na język angielski. Szacowana maksymalna liczba tłumaczonych stron w wymiarze rocznym wynosi 32500.
Część 9
Usługi tłumaczeń pisemnych na język grecki
Świadczenie usług tłumaczeń pisemnych jednojęzycznych i wielojęzycznych dokumentów źródłowych z języka angielskiego, francuskiego, niemieckiego, włoskiego i hiszpańskiego na język grecki. Szacowana maksymalna liczba tłumaczonych stron w wymiarze rocznym wynosi 33500.
Część 10
Usługi tłumaczeń pisemnych na język węgierski
Świadczenie usług tłumaczeń pisemnych jednojęzycznych i wielojęzycznych dokumentów źródłowych z języka angielskiego, francuskiego, niemieckiego, włoskiego i hiszpańskiego na język węgierski. Szacowana maksymalna liczba tłumaczonych stron w wymiarze rocznym wynosi 33500.
Część 11
Usługi tłumaczeń pisemnych na język irlandzki
Świadczenie usług tłumaczeń pisemnych jednojęzycznych i wielojęzycznych dokumentów źródłowych z języka angielskiego, francuskiego, niemieckiego, włoskiego i hiszpańskiego na język irlandzki. Szacowana maksymalna liczba tłumaczonych stron w wymiarze rocznym wynosi 30500.
Część 12
Usługi tłumaczeń pisemnych na język włoski
Świadczenie usług tłumaczeń pisemnych jednojęzycznych i wielojęzycznych dokumentów źródłowych z języka angielskiego, francuskiego, niemieckiego i hiszpańskiego na język włoski. Szacowana maksymalna liczba tłumaczonych stron w wymiarze rocznym wynosi 38500.
Część 13
Usługi tłumaczeń pisemnych na język łotewski
Świadczenie usług tłumaczeń pisemnych jednojęzycznych i wielojęzycznych dokumentów źródłowych z języka angielskiego, francuskiego, niemieckiego, włoskiego i hiszpańskiego na język łotewski. Szacowana maksymalna liczba tłumaczonych stron w wymiarze rocznym wynosi 28500.
Część 14
Usługi tłumaczeń pisemnych na język litewski
Świadczenie usług tłumaczeń pisemnych jednojęzycznych i wielojęzycznych dokumentów źródłowych z języka angielskiego, francuskiego, niemieckiego, włoskiego i hiszpańskiego na język litewski. Szacowana maksymalna liczba tłumaczonych stron w wymiarze rocznym wynosi 33500.
Część 15
Usługi tłumaczeń pisemnych na język maltański
Świadczenie usług tłumaczeń pisemnych jednojęzycznych i wielojęzycznych dokumentów źródłowych z języka angielskiego, francuskiego, niemieckiego, włoskiego i hiszpańskiego na język maltański. Szacowana maksymalna liczba tłumaczonych stron w wymiarze rocznym wynosi 28500.
Część 16
Usługi tłumaczeń pisemnych na język portugalski
Świadczenie usług tłumaczeń pisemnych jednojęzycznych i wielojęzycznych dokumentów źródłowych z języka angielskiego, francuskiego, niemieckiego, włoskiego i hiszpańskiego na język portugalski. Szacowana maksymalna liczba tłumaczonych stron w wymiarze rocznym wynosi 34000.
Część 17
Usługi tłumaczeń pisemnych na język słowacki
Świadczenie usług tłumaczeń pisemnych jednojęzycznych i wielojęzycznych dokumentów źródłowych z języka angielskiego, francuskiego, niemieckiego, włoskiego i hiszpańskiego na język słowacki. Szacowana maksymalna liczba tłumaczonych stron w wymiarze rocznym wynosi 33500.
Część 18
Usługi tłumaczeń pisemnych na język słoweński
Świadczenie usług tłumaczeń pisemnych jednojęzycznych i wielojęzycznych dokumentów źródłowych z języka angielskiego, francuskiego, niemieckiego, włoskiego i hiszpańskiego na język słoweński. Szacowana maksymalna liczba tłumaczonych stron w wymiarze rocznym wynosi 29000.
Część 19
Usługi tłumaczeń pisemnych na język szwedzki
Świadczenie usług tłumaczeń pisemnych jednojęzycznych i wielojęzycznych dokumentów źródłowych z języka angielskiego, francuskiego, niemieckiego, włoskiego i hiszpańskiego na język szwedzki. Szacowana maksymalna liczba tłumaczonych stron w wymiarze rocznym wynosi 33500.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Rodzaj ogłoszenia Data publikacji
2019/S 060-137775
Sprostowanie
26/03/2019 00:00
2019/S 054-123613
Ogłoszenie o zamówieniu
18/03/2019 00:00