Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Badania na rzecz wsparcia dla polityki badawczej i innowacyjnej w dziedzinie bio...
Instytucja zamawiająca:
European Commission, DG Research and Innovation (RTD)
Data publikacji w witrynie TED:
15/05/2019
Termin nadsyłania ofert:
19/06/2019
Status:
Zamknięte
Informacja
2018/RTD/F2/OP/PP-07281/2018
Badania na rzecz wsparcia dla polityki badawczej i innowacyjnej w dziedzinie bioproduktów i usług
Ogólnym celem niniejszego zamówienia jest zapewnienie szeregu nowych informacji oraz analiza, które pomogą zidentyfikować kierunki przyszłych polityk, nowych technologii, wymogów społecznych, wyzwań i możliwości w dziedzinach biogospodarki poświęconej bioproduktom i innowacji biologicznej.
Usługi
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Jedna część lub więcej części
Zamówienie publiczne
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=tenders-open
73200000
Warunki udziału
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Najistotniejsze elementy
15/05/2019 00:00
19/06/2019 15:00
21/06/2019 15:00
Części
Numer części Tytuł Opis
Część 1
Gospodarka węglowa
Celem usług jest zbadanie rodzaju i skali tego wyzwania, by zapewnić zasobooszczędne pozyskiwanie i wykorzystanie węgla oraz zidentyfikować potencjalne sposoby, w jakie można podejść do tego zagadnienia. Będzie ono kładło szczególny nacisk na rolę badań i innowacji w podejściu do wyzwania na poziomie globalnym, europejskim, krajowym, regionalnym i miejskim.
Część 2
Nauki o życiu i przyrodnicze oraz technologie jako siła napędowa innowacji biologicznej
Niniejsza usługa skupi się na rozwoju w zakresie nauki o życiu i nauki przyrodniczej jako głównych czynnikach rozwojowych innowacji biologicznej. Wykonawca zbierze, usystematyzuje, przeanalizuje i oceni informacje oraz dane. Usługa ma na celu pomóc w opracowaniu strategicznego podejścia do nauki, technologii i innowacji w krajach członkowskich UE, w tym w odniesieniu scenariuszy w zakresie innowacji biologicznych w Europie do 2030 roku. W ramach tych usług zostaną przeprowadzone prognozy w zakresie kluczowych potrzeb i możliwości w zakresie badań i innowacji UE w dziedzinie nauk o życiu i przyrodniczych oraz technologii umożliwiających innowacje biologiczne, ich wykonalność techniczną, potencjał w zakresie innowacji, stosowność gospodarczą dla Europy oraz możliwy wkład w Cele zrównoważonego rozwoju.
Część 3
Ścieżki biorafinacji i perspektywy w zakresie wdrożenia
Celem niniejszej usługi jest zebranie dowodów i zaangażowanie się w działania z interesariuszami i specjalistami w rozwój perspektyw wdrożenia zintegrowanych biorafinerii chemicznych/materiałowych w Europie do roku 2030 na podstawie dogłębnej analizy, między innymi, ścieżek biorafinacji, nowych platform konwersji, czynników polityk, prognoz wiodących rynków i prowizji biorafinacyjnych.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Rodzaj ogłoszenia Data publikacji
2019/S 093-223799
Ogłoszenie o zamówieniu
15/05/2019 00:00