Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Sprawozdanie na temat stanu podatności na zagrożenia związane z bezpieczeństwem ...
Instytucja zamawiająca:
European Union Agency for Network and Information Security (ENISA)
Data publikacji w witrynie TED:
12/03/2019
Termin nadsyłania ofert:
11/04/2019
Status:
Zamknięte
Informacja
ENISA D-COD-19-T15
Sprawozdanie na temat stanu podatności na zagrożenia związane z bezpieczeństwem cybernetycznym w 2018 roku
W 2019 roku ENISA koncentruje swoje działania na poprawie procesów oceny ryzyka i zarządzania podatnością na zagrożenia poprzez dostarczenie kompleksowej analizy ubiegłorocznych (2018) ostrzeżeń dotyczących podatności na zagrożenia. Rozporządzenie RODO wprowadza pojęcie odpowiedzialności przedsiębiorstw, które ucierpiały w wyniku naruszeń związanych z danymi, stąd potrzeba proaktywnego podejścia do rozwiązywania problemów związanych z podatnością na zagrożenia. Zakres badań jest ograniczony do analizy wyłącznie ostrzeżeń dotyczących podatności na zagrożenia z 2018 roku. Wszystkie obserwacje oraz identyfikacja potencjalnych luk będą przeprowadzane w kontekście zeszłorocznych ostrzeżeń. ENISA oczekuje, że wybrany wykonawca zgromadzi informacje o ostrzeżeniach dotyczących podatności na zagrożenia korzystając z otwartych źródeł informacji (np. krajowe bazy danych dotyczące podatności na zagrożenia), dokona analizy i interpretacji tych danych i zaprezentuje wnioski z zastosowaniem intuicyjnych wizualizacji.
Usługi
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Zamówienie publiczne
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie
Warunki udziału
Jak określono w dokumentacji zamówienia.
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Najistotniejsze elementy
12/03/2019 00:00
04/04/2019 23:59
05/04/2019 23:59
11/04/2019 18:00
12/04/2019 10:00
Części Ogłoszenie o przetargu nie jest podzielone na części.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Notice type Data publikacji
2019/S 050-113777 Ogłoszenie o zamówieniu 12/03/2019 00:00