Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Badanie możliwości wynikających z włączenia technologii energetyki wodorowej do ...
Instytucja zamawiająca:
Clean Hydrogen Joint Undertaking (CHJU)
Data publikacji w witrynie TED:
26/03/2019
Termin nadsyłania ofert:
26/04/2019
Status:
Zamknięte
Informacja
FCH / OP/ Contract 234
Badanie możliwości wynikających z włączenia technologii energetyki wodorowej do krajowych planów energetycznych i klimatycznych
Obecne badanie ma na celu określenie możliwości w zakresie miejsc pracy, wzrostu gospodarczego, równowagi środowiskowej i bezpieczeństwa energetycznego poprzez włączenie technologii energetyki wodorowej do Krajowych Planów Energetycznych i Klimatycznych, przy jednoczesnym oszacowaniu wpływu finansowego. Wodór zapewnia mechanizm integracji sektorowej i łączenia sektorów oraz możliwość magazynowania energii na dużą skalę przez długi czas lub jej transportu z regionów podaży do ośrodków popytu. Dlatego też wodór ma znaczenie systemowe i jest niezbędny w procesie zmian systemu energetycznego.
Usługi
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Zamówienie publiczne
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4596
Najlepsza relacja jakości do ceny
73200000
BE
Warunki udziału
Zob. adres internetowy w pkt I.3).
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Najistotniejsze elementy
26/03/2019 00:00
26/04/2019 17:00
30/04/2019 11:00
Części Ogłoszenie o przetargu nie jest podzielone na części.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Rodzaj ogłoszenia Data publikacji
2019/S 060-137754
Ogłoszenie o zamówieniu
26/03/2019 00:00