Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Zawarcie umów ramowych o tłumaczenie tekstów prawniczych z języka polskiego na j...
Instytucja zamawiająca:
Court of Justice of the European Union (CJEU)
Data publikacji w witrynie TED:
22/03/2019
Termin nadsyłania ofert:
Nie dotyczy
Status:
Otwórz
Informacja
COJ-PROC-19/006
Zawarcie umów ramowych o tłumaczenie tekstów prawniczych z języka polskiego na język maltański.
Zamówienie ma charakter stały, nowe wnioski mogą być przyjmowane w dowolnej chwili w okresie trwania zamówienia. Czas trwania umowy ramowej wynosi 1 rok z automatycznym wznowieniem na 3 potencjalne okresy wynoszące 1 rok. Maksymalna liczba umów ramowych, które będą musiały zostać zawarte została podana. Lista klasyfikacyjna wykonawców zostanie utworzona według kryteriów udzielenia zamówienia. Lista ta określa początkową kolejność, w której zamawiający będzie zwracać się do wykonawców z ofertą wykonania konkretnych zadań, biorąc pod uwagę wydajność wykonawców oraz dziedzinę specjalizacji. Kolejność ta będzie poddawana okresowym przeglądom, tak aby rzeczywiście odzwierciedlała jakość świadczonych usług. W okresie trwania zamówienia kolejność ta może ulec zmianie wskutek zawarcia nowych lub wypowiedzenia istniejących umów.
Usługi
Ograniczony
Otwórz
Zaznaczone
Najlepsza relacja jakości do ceny
79530000
LU000
Najistotniejsze elementy
22/03/2019
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
29/04/2019
Nie dotyczy
Części Ogłoszenie o przetargu nie jest podzielone na części.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Notice type Data publikacji
2019/S 058-132851 Ogłoszenie o zamówieniu 22/03/2019