Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Zawarcie umów ramowych o tłumaczenie tekstów prawniczych z języka polskiego na j...
Instytucja zamawiająca:
Court of Justice of the European Union (CJEU)
Data publikacji w witrynie TED:
22/03/2019
Termin nadsyłania ofert:
26/05/2021
Status:
Zamknięte
Informacja
COJ-PROC-19/006
Zawarcie umów ramowych o tłumaczenie tekstów prawniczych z języka polskiego na język słowacki.
Zamówienie publiczne charakter stały, nowe wnioski mogą więc być przyjmowane w dowolnej chwili w trakcie jego realizacji. Czas trwania umowy ramowej wynosi 1 rok, odnawialny na drodze dorozumianej zgody maksymalnie 3 razy, za każdym razem na okres 1 roku. Maksymalna liczba umów ramowych została podana. Lista klasyfikacyjna wykonawców zostanie utworzona według kryteriów udzielenia zamówienia. Lista ta określa początkową kolejność, w której zamawiający będzie zwracać się do wykonawców z ofertą wykonania konkretnych tłumaczeń, biorąc pod uwagę wydajność wykonawców oraz dziedzinę ewentualnej specjalizacji. Kolejność ta będzie poddawana okresowym przeglądom, tak aby rzeczywiście odzwierciedlała jakość świadczonych usług. W następstwie zawarcia nowych umów ramowych lub wypowiedzenia istniejących umów kolejność ta może ulec zmianie.
Usługi
Ograniczony
Zamknięte
Zaznaczone
Najlepsza relacja jakości do ceny
79530000
LU000
Najistotniejsze elementy
22/03/2019 00:00
26/05/2021 00:00
29/04/2019 23:59
Części Ogłoszenie o przetargu nie jest podzielone na części.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Rodzaj ogłoszenia Data publikacji
2019/S 058-132850
Ogłoszenie o zamówieniu
22/03/2019 00:00