Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Badanie pomocnicze w opracowaniu rocznego sprawozdania dotyczącego emisji CO2 i ...
Instytucja zamawiająca:
European Commission, DG for Climate Action (CLIMA)
Data publikacji w witrynie TED:
25/03/2019
Termin nadsyłania ofert:
07/05/2019
Status:
Zamknięte
Informacja
CLIMA.B.3/ETU/2019/0001
Badanie pomocnicze w opracowaniu rocznego sprawozdania dotyczącego emisji CO2 i innych ważnych informacji z zakresu transportu morskiego na rok sprawozdawczy 2018
Badanie pomocnicze powinno pomóc w rozwoju celów polityki Rozporządzania (UE) 2015/757 w sprawie monitorowania, raportowania i weryfikacji emisji dwutlenku węgla z transportu morskiego, która ma na celu zebrać wiarygodne i zweryfikowane dane na temat emisji CO2 dla statków zatrzymujących się w portach Europejskiego Okręgu Gospodarczego, by symulować pozyskanie informacji na temat technologii efektywności energetycznej i zachowań oraz by przekazać wiarygodne informacje, by wspierać przyszłe dyskusje na temat polityk w tym obszarze. Badanie powinno przyczynić się do przygotowania rocznego sprawozdania z emisji CO2 oraz innych ważnych informacji z zakresu transportu morskiego, który ma zostać opublikowany przez Komisję Europejską za rok sprawozdawczy 2018.
Usługi
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Zamówienie publiczne
Najlepsza relacja jakości do ceny
90700000
00
Warunki udziału
zob. dokumentacja przetargowa (zob. pkt 1.1 i 1.7 specyfikacji istotnych warunków zamówienia).
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Najistotniejsze elementy
25/03/2019 00:00
07/05/2019 15:00
08/05/2019 15:30
Części Ogłoszenie o przetargu nie jest podzielone na części.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Notice type Data publikacji
2019/S 059-135528 Ogłoszenie o zamówieniu 25/03/2019 00:00