Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Il problema tecnico con il caricamento delle offerte su Esubmission è stato risolto; è ora possibile effettuare il caricamento delle offerte.
Tytuł:
Wybór kompetentnego lekarza na potrzeby Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa ...
Instytucja zamawiająca:
European Food Safety Authority (EFSA)
Data publikacji w witrynie TED:
01/04/2019
Termin nadsyłania ofert:
06/05/2019
Status:
Zamknięte
Informacja
OC/EFSA/HUCAP/2019/01
Wybór kompetentnego lekarza na potrzeby Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA)
EFSA oferuje usługi opieki zdrowotnej w miejscu pracy swoim pracownikom za pośrednictwem wewnętrznej służby zdrowia. EFSA musi spełnić wymogi dotyczące ochrony zdrowia pracowników ustanowione przez regulamin pracowniczy urzędników Unii Europejskiej i warunki zatrudnienia innych pracowników Unii Europejskiej dotyczące zdrowia pracowników: Artykuł 13 warunków zatrudnienia innych pracowników Unii Europejskiej stanowi, że przed rekrutacją, pracownik tymczasowy musi poddać się badaniom przeprowadzonym przez lekarza danej instytucji, by określić, czy taki potencjalny pracownik spełnia wymogi określone w artykule 12 ust. 2 lit. d). To samo dotyczy pracowników pracujących na zlecenie w odniesieniu do artykułu 83 warunków zatrudnienia innych pracowników Unii Europejskiej. Celem niniejszego postępowania przetargowego jest zawarcie umowy ramowej z wykonawcą świadczącym usługi o maksymalnym czasie obowiązywania wynoszącym 4 lata. Usługi będą świadczone przez kompetentnego lekarza i pielęgniarkę.
Usługi
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Umowa ramowa
Najlepsza relacja jakości do ceny
85141000
ITH52
Warunki udziału
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Najistotniejsze elementy
01/04/2019 00:00
06/05/2019 14:30
07/05/2019 14:30
Części Ogłoszenie o przetargu nie jest podzielone na części.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Rodzaj ogłoszenia Data publikacji
2019/S 064-148181 Ogłoszenie o zamówieniu 01/04/2019 00:00