Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Umowa ramowa o świadczenie usług modelowania matematycznego i oceny ekonomicznej
Instytucja zamawiająca:
European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC)
Data publikacji w witrynie TED:
26/03/2019
Termin nadsyłania ofert:
17/05/2019
Status:
Zamknięte
Informacja
OJ/2019/SRS/10962
Umowa ramowa o świadczenie usług modelowania matematycznego i oceny ekonomicznej
Umowa ramowa z ponownym otwarciem konkurencji dotycząca outsourcingu usług modelowania matematycznego i oceny ekonomicznej. Wymagana usługa polega na przeprowadzaniu analiz w ścisłym kontakcie z zespołami ECDC, zapewnianiu wiedzy eksperckiej w zakresie modelowania matematycznego i oceny ekonomicznej na rzecz ECDC i zainteresowanych stron. Celem powyższych usług jest:a) wspieranie procesu tworzenia polityki poprzez ocenę dynamiki i obciążenia chorobami oraz poprzez ocenę potencjalnego wpływu działań w zakresie zdrowia publicznego;b) lepsze zrozumienie poprzez wykorzystanie metod wnioskowania statystycznego do interpretacji danych dotyczących chorób;c) wspieranie reakcji poprzez prognozowanie ewolucji zagrożeń i dostarczanie oceny skutków na potrzeby reagowania strategicznego.
Usługi
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Umowa ramowa
http://ecdc.europa.eu/en/aboutus/calls/Pages/procurementsandgrants.aspx
Najlepsza relacja jakości do ceny
71620000
SE
Warunki udziału
Zob. adres internetowy w pkt I.3).
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Najistotniejsze elementy
26/03/2019 00:00
08/05/2019 23:59
Nie dotyczy
17/05/2019 16:00
21/05/2019 10:00
Części Ogłoszenie o przetargu nie jest podzielone na części.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Notice type Data publikacji
2019/S 060-137755 Ogłoszenie o zamówieniu 26/03/2019 00:00