Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Centrum wiedzy specjalistycznej UE dla ofiar terroryzmu
Instytucja zamawiająca:
European Commission, DG Justice and Consumers (JUST)
Data publikacji w witrynie TED:
07/05/2019
Termin nadsyłania ofert:
25/06/2019
Status:
Zamknięte
Informacja
JUST/2018/JPPI/PP/CRIM/0165
Centrum wiedzy specjalistycznej UE dla ofiar terroryzmu
Głównym celem umowy jest utworzenie centrum wiedzy specjalistycznej UE dla ofiar terroryzmu (zwanego dalej „Centrum UE”). Centrum UE ma na celu wspieranie państw członkowskich UE w zapewnianiu skutecznej transpozycji i praktycznego stosowania przepisów UE dotyczących ofiar terroryzmu poprzez udostępnianie wspólnych mechanizmów pomocy i zasobów na szczeblu unijnym. Centrum UE zapewni konkretne i praktyczne działania, które będą miały pozytywny wpływ na ofiary terroryzmu. W szczególności Centrum UE zapewni wytyczne i szkolenia w zakresie wdrażania przepisów UE oraz ustanowi listy odpowiednich ekspertów dostępnych na szczeblu krajowym. Pod koniec projektu wszystkie działania Centrum UE zostaną poddane ocenie w celu przeanalizowania konieczności i możliwości stworzenia w przyszłości unijnego centrum koordynacji dla ofiar terroryzmu. W tym celu wykonawca dostarczy sprawozdanie.
Usługi
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Zamówienie publiczne
Najlepsza relacja jakości do ceny
79000000
BE
Warunki udziału
Zob. adres internetowy w pkt I.3).
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Najistotniejsze elementy
07/05/2019 00:00
25/06/2019 12:00
27/06/2019 11:00
Części Ogłoszenie o przetargu nie jest podzielone na części.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Rodzaj ogłoszenia Data publikacji
2019/S 088-209929
Ogłoszenie o zamówieniu
07/05/2019 00:00