Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Nouvelle (supplémentaire) date pour la visite des lieux: 23 avril 2019 à 15h00
Tytuł:
Konserwacja sprzętu gastronomicznego, kuchennego, kawiarnianego i myjącego w ram...
Instytucja zamawiająca:
European Court of Auditors (ECA)
Data publikacji w witrynie TED:
12/04/2019
Termin nadsyłania ofert:
10/05/2019
Status:
Zamknięte
Informacja
AO 684
Konserwacja sprzętu gastronomicznego, kuchennego, kawiarnianego i myjącego w ramach obsługi gastronomicznej o charakterze zbiorowym i protokolarnym
Należy zapewnić 2 rodzaje usług:— usługi konserwacji zapobiegawczej i naprawczej, które należy realizować przez cały czas trwania umowy (patrz: część B, pkt 3.1) specyfikacji istotnych warunków zamówienia),— uzupełniające usługi w zakresie konserwacji dodatkowych urządzeń i/lub modyfikacja lub wymiana istniejących urządzeń (patrz: część B, pkt 3.2) specyfikacji istotnych warunków zamówienia).
Usługi
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Najniższa cena
50883000
LU00
Najistotniejsze elementy
12/04/2019 00:00
10/05/2019 16:00
16/05/2019 10:00
Części Ogłoszenie o przetargu nie jest podzielone na części.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Rodzaj ogłoszenia Data publikacji
2019/S 073-171643
Ogłoszenie o zamówieniu
12/04/2019 00:00