Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Please note that the deadline to submit your tender has been extended.
Tytuł:
Ekonomiczne i finansowe bazy danych
Instytucja zamawiająca:
European Securities and Markets Authority (ESMA)
Data publikacji w witrynie TED:
05/04/2019
Termin nadsyłania ofert:
07/05/2019
Status:
Zamknięte
Informacja
PROC/2019/05
Ekonomiczne i finansowe bazy danych
Celem przewidywanych umów ramowych jest dostarczenie ESMA szerokiego zestawu danych jakościowych i ilościowych dotyczących rynków finansowych, aby Urząd mógł osiągnąć swoje cele: ochrona inwestorów, uporządkowane rynki i stabilność finansowa.
Usługi
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Jedna część lub więcej części
Umowa ramowa
72320000
Warunki udziału
Zob. adres internetowy w pkt I.3).
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Najistotniejsze elementy
05/04/2019 00:00
26/04/2019 23:59
01/05/2019 23:59
07/05/2019 23:59
08/05/2019 11:00
Części
Numer części Tytuł Opis
Część 1 Globalne dane finansowe i makroekonomiczne Zob. adres internetowy w pkt I.3).
Część 2 Dane dotyczące funduszu Zob. adres internetowy w pkt I.3).
Część 3 Dane dotyczące pożyczek papierów wartościowych Zob. adres internetowy w pkt I.3).
Ogłoszenia
Numer referencyjny Notice type Data publikacji
2019/S 084-198230 Sprostowanie 30/04/2019 00:00
2019/S 068-158396 Ogłoszenie o zamówieniu 05/04/2019 00:00