Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Unijny główny organ certyfikacji, w tym organ rejestracji i organ zatwierdzający...
Instytucja zamawiająca:
European Commission, Joint Research Centre - Ispra (JRC-IPR)
Data publikacji w witrynie TED:
19/04/2019
Termin nadsyłania ofert:
07/08/2019
Status:
Zamknięte
Informacja
JRC/IPR/2019/OP/0365
Unijny główny organ certyfikacji, w tym organ rejestracji i organ zatwierdzający, Wspólnego inteligentnego systemu transportowego
Komisja przewidziała pewną liczbę ważnych działań, mających na celu wdrożenie usług C-ITS w Europie do roku 2019 w ramach swojej Strategii C-ITS (COM (2016) 766). Jednym z kluczowych działań strategii jest zaprojektowanie i wdrożenie europejskiego systemu zarządzania zabezpieczającymi danymi uwierzytelniającymi C-ITS do uwierzytelniania i zapewniania integralności wszystkich wiadomości C-ITS w Unii. Co więcej, Komisja ogłosiła realizację „programu pilotażowego w zakresie wspólnej infrastruktury i procesów bezpieczeństwa cybernetycznego w całej UE niezbędnych do bezpiecznej i opartej na zaufaniu komunikacji” w strategii dotyczącej mobilności w przyszłości (COM(2018) 283). Pewność prawa w zakresie unijnego CCMS zostanie zapewniona w 2019 r. poprzez rozporządzenie delegowane C-ITS na mocy dyrektywy 2010/40/UE w sprawie inteligentnych systemów transportowych. Za pośrednictwem niniejszego zamówienia wybrany wykonawca w imieniu Komisji Europejskiej wdroży i będzie w pełni obsługiwał unijny główny organ certyfikacji, organ rejestracji i organ zatwierdzający C-ITS, działające zgodnie z unijnym certyfikatem CCMS i dokumentami dotyczącymi polityki bezpieczeństwa.
Usługi
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Umowa ramowa
Najlepsza relacja jakości do ceny
48000000
ITC41
Warunki udziału
Zob. adres internetowy w pkt I.3).
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Najistotniejsze elementy
19/04/2019 00:00
07/08/2019 11:00
07/08/2019 15:00
Części Ogłoszenie o przetargu nie jest podzielone na części.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Notice type Data publikacji
2019/S 140-343580 Sprostowanie 23/07/2019 00:00
2019/S 123-299318 Sprostowanie 28/06/2019 00:00
2019/S 086-204773 Sprostowanie 03/05/2019 00:00
2019/S 078-184655 Ogłoszenie o zamówieniu 19/04/2019 00:00