Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Opracowanie europejskiego czerwonego wykazu prostoskrzydłych
Instytucja zamawiająca:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Data publikacji w witrynie TED:
17/04/2014
Termin nadsyłania ofert:
03/06/2014
Status:
Zamknięte
Upłynął termin pobrania dokumentów w ramach niniejszego zaproszenia do składania ofert. Pobranie dokumentów jest niemożliwe Upłynął termin pobrania dokumentów w ramach niniejszego zaproszenia do składania ofert. Pobranie dokumentów jest niemożliwe
Informacja
ENV.B.3/SER/2014/0004.
Opracowanie europejskiego czerwonego wykazu prostoskrzydłych
W Europie występuje ponad 1 000 gatunków koników polnych, świerszczy oraz pasikoników (prostoskrzydłych). Ze względu na niewielki zasięg występowania gatunki te stanowią doskonałe wskaźniki umożliwiające identyfikację i ochronę miejsc o ogromnej różnorodności biologicznej. Są one bardzo wrażliwe na zmiany w użytkowaniu gruntów, a przez to często wykorzystywane jako biowskaźniki w ocenach oddziaływania na środowisko.Europejski czerwony wykaz prostoskrzydłych to przydatne narzędzie służące ocenie szczególnej wartości przyrodniczej miejsc w ramach ocen oddziaływania na środowisko oraz identyfikowaniu luk w sieci ochrony środowiska. Dzięki niemu zwrócona zostanie większa uwaga na zagrożone gatunki, stymulując przy tym działania ochronne prowadzone przez lokalne władze. Niniejszy czerwony wykaz stanowić będzie uzupełnienie serii czerwonych wykazów, które zostały do tej pory sfinansowane przez Komisję:http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/redlist_en.htm
Usługi
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Nie dotyczy
Najistotniejsze elementy
17/04/2014 00:00
Nie dotyczy
03/06/2014 16:00
17/06/2014 14:30
Części Ogłoszenie o przetargu nie jest podzielone na części.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Rodzaj ogłoszenia Data publikacji
2014/S 076-130731
Ogłoszenie o zamówieniu
17/04/2014 00:00