Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Umowa ramowa na rzecz świadczenia profesjonalnych ubezpieczeniowych usług broker...
Instytucja zamawiająca:
European Border and Coast Guard Agency (Frontex)
Data publikacji w witrynie TED:
16/04/2019
Termin nadsyłania ofert:
20/05/2019
Status:
Zamknięte
Informacja
Frontex/OP/59/2019/MS
Umowa ramowa na rzecz świadczenia profesjonalnych ubezpieczeniowych usług brokerskich
Cele niniejszej pojedynczej umowy ramowej to:— zapewnienie optymalnego ubezpieczenia na rzecz konkretnych działań Frontexu w sposób najbardziej korzystnyekonomicznie; obejmujące ubezpieczenie: a. odpowiedzialności publicznej na rzecz pomieszczeń operacyjnych Frontexu b. kompleksowe ubezpieczenie pojazdów silnikowych dla pojazdów specjalistycznych (VMM) wykorzystywanych na obszarach operacyjnych Frontexu,— zapewnienie wysokiego poziomu wsparcia i doradztwa, by zapewnić optymalny poziom ochrony ubezpieczeniowej uwzględniającej specyficzną rolę Frontexu,— wsparcie na rzecz Frontexu w sytuacji zmieniających się warunków, takich jak ustawodawstwo i tym samym ograniczając te usługi wedle potrzeby, by zapewnić, że Frontex ma zapewnioną najlepszą ochronę ubezpieczeniową, by zmniejszyć jego narażenie na ryzyko.
Usługi
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Umowa ramowa
Najlepsza relacja jakości do ceny
66510000
SB01
PL911
Warunki udziału
Oferent musi udowodnić, że jest uprawniony do wykonania zamówienia zgodnie z prawem krajowym.Oferent będzie przestrzegać obowiązujących praw UE, w tym dyrektywy (UE) 2016/97 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20.1.2016 w sprawie dystrybucji ubezpieczeń i powinien posiadać ważną licencję biznesową na rzecz pośrednictwa w usługach ubezpieczeniowych.
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Najistotniejsze elementy
16/04/2019 00:00
20/05/2019 11:00
21/05/2019 11:00
Części Ogłoszenie o przetargu nie jest podzielone na części.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Notice type Data publikacji
2019/S 090-214444 Sprostowanie 10/05/2019 00:00
2019/S 075-176810 Ogłoszenie o zamówieniu 16/04/2019 00:00