Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Usługi sprzątania na rzecz EBI — Biuro w Rzymie
Instytucja zamawiająca:
European Investment Bank (EIB)
Data publikacji w witrynie TED:
18/04/2019
Termin nadsyłania ofert:
14/06/2019
Status:
Zamknięte
Informacja
CFT-1533
Usługi sprzątania na rzecz EBI — Biuro w Rzymie
Biuro EBI w Rzymie potrzebuje usług sprzątania biur zlokalizowanych na czwartym i piątym piętrze, połączonych wewnętrznymi schodami, o łącznej powierzchni około 1 180 m2pod adresem: Via Sardegna 40, 00187 Rome, WŁOCHY.
Usługi
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Zamówienie publiczne
http://www.eib.org/about/procurement/index.htm
Najlepsza relacja jakości do ceny
90919200
ITI43
Warunki udziału
Wymóg: Oferent musi udowodnić, że jest wpisany do rejestru uprawniającego do wykonywania działalności zawodowej zgodnie z prawem krajowym.Powyższe należy udowodnić, przedstawiając zaświadczenie o rejestracji w odpowiednich rejestrach handlowych lub zawodowych w państwie, w którym założona została działalność. Jeżeli od oferenta nie jest wymagany wpis do takiego rejestru lub jest on zabroniony z uwagi na statut spółki lub status prawny oferenta, EBI przyjmuje jako wystarczający dowód oświadczenie pod przysięgą lub zaświadczenie, dowód członkostwa w określonej organizacji, wyraźne upoważnienie lub wpis do rejestru VAT.
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Najistotniejsze elementy
18/04/2019 00:00
23/05/2019 23:59
Nie dotyczy
14/06/2019 15:00
17/06/2019 15:00
Części Ogłoszenie o przetargu nie jest podzielone na części.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Notice type Data publikacji
2019/S 077-182298 Ogłoszenie o zamówieniu 18/04/2019 00:00