Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Pomoc techniczna w celu wsparcia instrumentu na rzecz odporności w gminach w Tur...
Instytucja zamawiająca:
European Investment Bank (EIB)
Data publikacji w witrynie TED:
22/05/2019
Termin nadsyłania ofert:
04/07/2019
Status:
Zamknięte
Informacja
TA2019039 TR
Pomoc techniczna w celu wsparcia instrumentu na rzecz odporności w gminach w Turcji
Ogólnym celem pomocy technicznej jest przyczynienie się do wzmocnienia zdolności gmin położonych w prowincjach tureckich najbardziej dotkniętych napływem uchodźców syryjskich objętych ochroną tymczasową do świadczenia usług komunalnych oraz do poprawy perspektyw dla przyjmowania uchodźców w sposób zrównoważony. Celem pomocy technicznej jest zapewnienie wsparcia w przygotowaniu i realizacji priorytetowych programów inwestycyjnych dla gmin i przedsiębiorstw użyteczności publicznej w docelowych prowincjach w celu zapewnienia podstawowych usług w zakresie gospodarki wodnej, sanitarnej i gospodarki odpadami stałymi.Działania obejmą między innymi przegląd studiów wykonalności projektów, przegląd wstępnych lub szczegółowych projektów, pomoc w ocenie określonych programów inwestycyjnych, zapewnienie jakości dokumentacji przetargowej i monitorowanie zamówień publicznych na roboty budowlane oraz wsparcie w zakresie sprawozdawczości dotyczącej programów inwestycyjnych.
Usługi
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Najlepsza relacja jakości do ceny
71800000
TR
Najistotniejsze elementy
22/05/2019 00:00
04/07/2019 17:00
08/07/2019 10:00
Części Ogłoszenie o przetargu nie jest podzielone na części.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Rodzaj ogłoszenia Data publikacji
2019/S 098-236397
Ogłoszenie o zamówieniu
22/05/2019 00:00