Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Zaawansowane gromadzenie danych administracyjnych dotyczących przemocy w rodzini...
Instytucja zamawiająca:
European Institute for Gender Equality (EIGE)
Data publikacji w witrynie TED:
24/04/2019
Termin nadsyłania ofert:
06/06/2019
Status:
Zamknięte
Informacja
EIGE/2019/OPER/01
Zaawansowane gromadzenie danych administracyjnych dotyczących przemocy w rodzinie
Cel ogólnyOgólnym celem niniejszego badania jest dalsze wsparcie na rzecz krajów członkowskich UE we wdrażaniu ogólnounijnych wskaźników w zakresie zbierania danych administracyjnych dotyczących przemocy w rodzinie, gwałtów i kobietobójstwa opracowanych przez EIGE oraz opracowanie systemu klasyfikacji kobietobójstwa.Cel(e) szczegółowy(e)Cele szczegółowe przyczynią się do poprawy porównywalności i spójności danych administracyjnych dotyczących przemocy ze względu na płeć.Cele szczegółowe to:1) Ocena postępu dokonanego na poziomie krajowym w zakresie poprawy dostępności danych, aby zapewnić spójne dane dotyczące przemocy w rodzinie i poprawić porównywalność danych UE;2) Poprawa zbierania danych dotyczących zabójstw kobiet i dziewcząt dokonanych ze względu na płeć poprzez opracowanie systemu klasyfikacji.
Usługi
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Zamówienie publiczne
Najlepsza relacja jakości do ceny
73210000
LT011
Warunki udziału
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Najistotniejsze elementy
24/04/2019 00:00
06/06/2019 11:00
06/06/2019 13:00
Części Ogłoszenie o przetargu nie jest podzielone na części.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Rodzaj ogłoszenia Data publikacji
2019/S 080-191128
Ogłoszenie o zamówieniu
24/04/2019 00:00