Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Wsparcie techniczne w celu zapobiegania i zwalczania radykalizacji
Instytucja zamawiająca:
European Commission, DG Migration and Home Affairs (HOME)
Data publikacji w witrynie TED:
22/05/2019
Termin nadsyłania ofert:
31/07/2019
Status:
Zamknięte
Informacja
HOME/2019/ISFP/PR/RADX/0001
Wsparcie techniczne w celu zapobiegania i zwalczania radykalizacji
DG HOME pragnie zapewnić zewnętrzne usługi specjalistyczne i wsparcie techniczne wymagane przez Komisję Europejską (zwaną dalej „Komisją”), a przede wszystkim przez Dyrekcję Generalną do Spraw Wewnętrznych (zwaną dalej „DG HOME”) w celu wspierania jej działań w dziedzinie zapobiegania oraz konsolidacji i poszerzania świadomości i wiedzy specjalistycznej w dziedzinie radykalizacji postaw w celu dalszego rozwoju i ułatwiania wdrażania środków zapobiegawczych na poziomie krajowym, europejskim i międzynarodowym.
Usługi
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Jedna część lub więcej części
Umowa ramowa
79000000
Warunki udziału
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Najistotniejsze elementy
22/05/2019 00:00
31/07/2019 16:00
02/08/2019 15:00
Części
Numer części Tytuł Opis
Część 1
Praktycy: wsparcie i wymiana w temacie radykalizacji (sieć zwiększania świadomości w zakresie radykalizacji - Radicalisation Awareness Network — RAN)
Wzmocnienie umiejętności praktyków pierwszej linii, w szczególności poprzez oferowanie możliwości tworzenia sieci kontaktów, rozwój dobrych praktyk i materiałów informacyjnych (część 1).
Część 2
Decydenci polityczni i badacze: wsparcie i wymiana w temacie radykalizacji
Wzmocnienie zdolności państw członkowskich, władz krajowych, regionalnych i lokalnych oraz priorytetowych państw trzecich w zakresie skutecznego zwalczania radykalizacji postaw, w szczególności poprzez oferowanie możliwości tworzenia sieci kontaktów, usług ukierunkowanych i zorientowanych na potrzeby oraz badań i analiz.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Rodzaj ogłoszenia Data publikacji
2019/S 098-236407
Ogłoszenie o zamówieniu
22/05/2019 00:00