Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Wielokrotne umowy ramowe w systemie kaskadowym o usługi szkoleniowe dla pracowni...
Instytucja zamawiająca:
European Commission, DG Human Resources and Security (HR)
Data publikacji w witrynie TED:
31/05/2019
Termin nadsyłania ofert:
02/07/2019
Status:
Zamknięte
Informacja
EPSO/EUSA/PO/2018/028
Wielokrotne umowy ramowe w systemie kaskadowym o usługi szkoleniowe dla pracowników instytucji europejskich, urzędów, innych organów i agencji Unii Europejskiej zajmujących stanowiska kierownicze lub mogących zostać w...
Wielokrotne umowy ramowe w systemie kaskadowym o usługi szkoleniowe i coachingowe dla pracowników instytucji europejskich, urzędów, innych organów i agencji Unii Europejskiej zajmujących stanowiska kierownicze lub mogących zostać w przyszłości powołanymi na takie stanowiska.
Usługi
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Wszystkie części
Umowa ramowa
https://ec.europa.eu/info/departments/human-resources-and-security_fr
80532000
Warunki udziału
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Najistotniejsze elementy
31/05/2019 00:00
02/07/2019 15:00
03/07/2019 10:30
Części
Numer części Tytuł Opis
Część 1
Część 1: Szkolenie z kompetencji kierowniczych
Do najważniejszych zadań wykonawcy w ramach części 1 będzie należało:i) prowadzenie kursów przedstawionych w aktualnym planie zajęć szkoły, załączonym jako załącznik 1, dopóki są one kontynuowane, oraz opracowywanie nowych programów dla szkoły. W szczególności obejmuje to mieszane metody uczenia się i metody rozwoju zawodowego oparte na korzyściach, jakie daje praca w grupie;ii) opracowywanie i prowadzenie indywidualnie dostosowanych szkoleń w odpowiedzi na specjalne potrzeby jednej instytucji lub grupy instytucji. Obejmuje to w szczególności mieszane metody uczenia się oraz uczenie się na odległość/wirtualne;iii) zapewnianie zespołu wysoko wykwalifikowanych szkoleniowców do realizacji tych programów szkoleniowych;iv) aktywne monitorowanie oceny proponowanych działań szkoleniowych oraz, w porozumieniu z zainteresowanymi instytucjami zamawiającymi, podejmowanie wszelkich niezbędnych działań naprawczych.
Część 2
Coaching dla kierowników i zespołów
Do najważniejszych zadań wykonawcy w ramach części 2 będzie należało:(i) zapewnienie zespołu trenerów, w tym wysoko wykwalifikowanych trenerów (z których niektórzy powinni być w stanie pracować w charakterze trenerów instruktorów i opiekunów trenerów), mających bogate doświadczenie w zakresie samozarządzania, do świadczenia usług w zakresie coachingu (w tym, w niektórych przypadkach, szkolenia trenerów i opieka nad trenerami wewnętrznymi) na rzecz szkoły i innych organów zamawiających;ii) aktywne monitorowanie oceny proponowanych działań w zakresie coachingu oraz, w porozumieniu z zainteresowanymi instytucjami zamawiającymi, podejmowanie wszelkich niezbędnych działań naprawczych.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Rodzaj ogłoszenia Data publikacji
2019/S 104-250682
Ogłoszenie o zamówieniu
31/05/2019 00:00