Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
rachunki aktywów środowiskowych
Instytucja zamawiająca:
European Commission, DG EUROSTAT
Data publikacji w witrynie TED:
02/08/2019
Termin nadsyłania ofert:
27/09/2019
Status:
Zamknięte
Informacja
ESTAT/E/2019/009
rachunki aktywów środowiskowych
Niniejsze zaproszenie do składania ofert dotyczy: pomocy w opracowaniu kwestionariuszy i przetwarzaniu danych dotyczących rachunków aktywów środowiskowych; wsparcia metodycznego.Usługi statystyczne, będące przedmiotem niniejszego zaproszenia do składania wniosków, zostały podzielone na następujące części:Część 1: Wsparcie przy zatwierdzaniu i rozwoju rachunków pieniężnych w zakresie aktywów środowiskowych;Część 2: Zbieranie danych i opracowanie rachunków aktywów środowiskowych w ujęciu fizycznym;Część 3: Aktualizowanie i stosowanie modeli do szacowania równoważników surowców (model RME);Część 4: Wsparcie w tworzeniu statystyki wód oraz opracowywaniu rachunków gospodarki wodnej;Część 5: Rachunkowość w zakresie surowców wtórnych i odpadów;Część 6: Ekonomiczne aspekty gospodarki o obiegu zamkniętym.
Usługi
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Jedna część lub więcej części
Zamówienie publiczne
79330000
Warunki udziału
Zob. adres internetowy w pkt I.3).
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Najistotniejsze elementy
02/08/2019 00:00
Nie dotyczy
Nie dotyczy
27/09/2019 16:00
01/10/2019 11:00
Części
Numer części Tytuł Opis
Część 1 Wsparcie przy zatwierdzaniu i rozwoju rachunków pieniężnych w zakresie aktywów środowiskowych Zakres niniejszego zaproszenia do składania ofert na część 1 obejmuje:— wspieranie Eurostatu w procesie gromadzenia, zatwierdzania i szacowania danych oraz uzupełniania luk, w dziedzinie statystyki rachunków pieniężnych w zakresie aktywów środowiskowych,— wspieranie analizy danych, oceny jakości i rozpowszechniania w dziedzinie statystyki rachunków pieniężnych w zakresie aktywów środowiskowych,— utrzymywanie, ulepszanie i obsługę istniejących narzędzi informatycznych oraz opracowywanie i wdrażanie nowych, bardziej wydajnych, kompleksowych i spójnych narzędzi informatycznych, które będą zgodne ze środowiskiem informatycznym Eurostatu, do wypełniania kwestionariuszy przez kraje, sprawdzania danych przez kraje i do zatwierdzania analizy i rozpowszechniania danych Eurostatu,— wspieranie metodologicznego rozwoju rachunków pieniężnych w zakresie aktywów środowiskowych i opracowywanie nowych zbiorów danych w dziedzinie rachunków środowiskowo-ekonomicznych przez Eurostat.
Część 2 Zbieranie danych i opracowanie rachunków aktywów środowiskowych w ujęciu fizycznym Celem niniejszego zaproszenia do składania ofert na część 2 jest wsparcie Eurostatu w tworzeniu i opracowywaniu danych w dziedzinie rachunków aktywów środowiskowych w ujęciu fizycznym, w szczególności w odniesieniu do 3 modułów rozporządzenia (UE) nr 691/2011.
Część 3 Aktualizowanie i stosowanie modeli do szacowania równoważników surowców (model RME) Celem niniejszego zaproszenia do składania ofert jest zapewnienie Eurostat pomocy w:­— aktualizacji, przeglądzie i stosowaniu modelu Eurostat EU RME oraz aktualizacji/przeglądzie dokumentacji,­— aktualizowaniu i ulepszaniu uproszczonej wersji modelu (krajowe narzędzie RME), aktualizowaniu/przeglądzie dokumentacji oraz zapewnianiu wsparcia użytkownikom narzędzia i krajowym urzędom statystycznym zajmującym się szacowaniem rachunków przepływu materiałów w zakresie równoważników surowców (MFA-RME),­— wdrażaniu, testowaniu i dalszym rozwijaniu metody dezagregacji, która jest obecnie opracowywana dla tabeli przepływów międzypaństwowych Eurostatu (ICIOT), w celu przegotowania do przyszłego przejścia na rdzeń przepływów międzypaństwowych modelu,­— przygotowaniu wkładu w rozwój międzynarodowy w szacowaniu wskaźników przepływu materiałów opartych na popycie, w szczególności instytucjonalizację bazy danych przepływu globalnego i rozszerzeń środowiskowych.
Część 4 Wsparcie w tworzeniu statystyki wód oraz opracowywaniu rachunków gospodarki wodnej Główne cele części 4 niniejszego zaproszenia do składania ofert są dwojakiego rodzaju i dotyczą odpowiednio statystyk wodnych i rachunków wodnych:1) wsparcie Eurostatu w zbieraniu danych statystyk wodnych w całym cyklu produkcyjnym. Wykonawca przyczynia się do przygotowania, sprawnego wykonania i dalszych działań związanych z gromadzeniem danych, czego celem jest opracowanie wysokiej jakości zbioru danych dotyczących europejskich statystyk wodnych;2) wsparcie Eurostatu w przygotowaniach do opracowania przyszłych rachunków gospodarki wodnej przez zapewnienie wkładu w rozwój metodologii oraz przygotowanie/ocenę możliwych uregulowań prawnych.
Część 5 Rachunkowość w zakresie surowców wtórnych i odpadów Celem niniejszego zaproszenia do składania ofert na część 5 jest stworzenie ogólnoeuropejskich zintegrowanych rachunków przepływów materiałów i rachunków odpadów, w tym przepływów surowców wtórnych, a także rachunków aktywów materialnych w ujęciu fizycznym. Będą to jednorazowe szacunki jako studium wykonalności przed rozważeniem regularnego opracowywania (które nie byłoby częścią niniejszej umowy).
Część 6 Ekonomiczne aspekty gospodarki o obiegu zamkniętym Celem niniejszego zaproszenia do składania ofert na część 6 jest opracowanie ram dla kompilacji danych ekonomicznych dotyczących gospodarki o obiegu zamkniętym i biogospodarki, zestawienie danych i opisanie ogólnej metody koncepcyjnej oraz określenie procesu nakreślania.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Notice type Data publikacji
2019/S 148-363149 Ogłoszenie o zamówieniu 02/08/2019 00:00