Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Tymczasowy pobór szczepów bakterii wielolekoodpornych
Instytucja zamawiająca:
European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC)
Data publikacji w witrynie TED:
08/05/2019
Termin nadsyłania ofert:
13/06/2019
Status:
Zamknięte
Informacja
OJ/2019/OCS/11068
Tymczasowy pobór szczepów bakterii wielolekoodpornych
Europejska sieć nadzorowania odporności genów na środki przeciwdrobnoustrojowe (EURGen-Net) jest nową siecią nadzorowania Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC), która ma na celu ustanowienie nadzoru opartego na genach dotyczącego bakterii wielolekoodpornych o znaczeniu dla zdrowia publicznego.Pierwszym krokiem w ramach tej sieci jest ogólnoeuropejskie badanie dotyczące enterobakterii odpornych na karbapenemy i/lub kolistynę (badanie CCRE), które zostanie przeprowadzone w 2019 roku. Badanie CCRE uzupełni dane fenotypowe dotyczące oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe w posiadaniu europejskiej sieci nadzorowania odporności na środki przeciwdrobnoustrojowe (EARS-Net) oraz informacje genomiczne, pozwalające na zidentyfikowanie klonów wysokiego ryzyka oraz większe zrozumienie na temat dróg szerzenia.Pobór szczepów ma głównie objąć 6 000 izolatów zebranych podczas badania CCRE oraz dodatkowy pobór szczepów do 3 000 izolatów Acinetobacter baumannii w ramach podobnego badania w przyszłości.
Usługi
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Umowa ramowa
http://ecdc.europa.eu/en/aboutus/calls/Pages/procurementsandgrants.aspx
Najlepsza relacja jakości do ceny
85100000
SE
Warunki udziału
Zob. adres internetowy w pkt I.3).
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Najistotniejsze elementy
08/05/2019 00:00
13/06/2019 16:00
17/06/2019 10:30
Części Ogłoszenie o przetargu nie jest podzielone na części.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Rodzaj ogłoszenia Data publikacji
2019/S 089-212304
Ogłoszenie o zamówieniu
08/05/2019 00:00