Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Działania w zakresie analizy, zwiększenia świadomości i zaangażowania w ramach o...
Instytucja zamawiająca:
European Commission, DG Trade (TRADE)
Data publikacji w witrynie TED:
26/06/2019
Termin nadsyłania ofert:
06/09/2019
Status:
Zamknięte
Informacja
TRADE2019/D1/D05
Działania w zakresie analizy, zwiększenia świadomości i zaangażowania w ramach ogólnego systemu preferencji taryfowych (GSP)
Ogólnym celem działania jest zwiększenie skuteczności, inkluzywności i przejrzystości systemu GSP, w tym monitorowania GSP+ oraz krajów, w których UE zwiększyła swoje zaangażowanie w związku ze szczególnymi obawami dotyczącymi praw człowieka i praw pracowniczych (zwiększone zaangażowanie). Działanie obejmuje następujące 3 cele:1) promowanie przejrzystości roli GSP w unijnej polityce w dziedzinie handlu i wartości oraz zrównoważonego rozwoju poprzez rozpowszechnianie konkretnych informacji na temat wyników naszych działań;2) zwiększenie wykorzystania systemu poprzez podnoszenie świadomości i zaangażowanie w odniesieniu do korzyści i zobowiązań związanych z GSP w krajach będących beneficjentami oraz, w szczególności w odniesieniu do potencjalnych korzyści w UE;3) wsparcie kontroli wdrażania odpowiednio 27 i 15 konwencji międzynarodowych objętych GSP (załącznik VIII do rozporządzenia nr 978/2012 powyżej).
Usługi
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Zamówienie publiczne
http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/calls-for-tender/
Najlepsza relacja jakości do ceny
73000000
BE100
Warunki udziału
Zob. adres internetowy w pkt I.3).
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Najistotniejsze elementy
26/06/2019 00:00
06/09/2019 15:00
10/09/2019 10:00
Części Ogłoszenie o przetargu nie jest podzielone na części.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Rodzaj ogłoszenia Data publikacji
2019/S 121-295626
Ogłoszenie o zamówieniu
26/06/2019 00:00