Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Wsparcie prawne i reprezentacja w postępowaniach sądowych przed sądami unijnymi ...
Instytucja zamawiająca:
European Food Safety Authority (EFSA)
Data publikacji w witrynie TED:
20/05/2019
Termin nadsyłania ofert:
19/06/2019
Status:
Zamknięte
Informacja
OC/EFSA/LA/2019/02
Wsparcie prawne i reprezentacja w postępowaniach sądowych przed sądami unijnymi i krajowymi
EFSA rozpoczyna otwartą procedurę przetargową w celu świadczenia usług związanych ze wsparciem przedspornym i ze sporami, reprezentowania przed właściwym sądem lub trybunałem oraz wszelkiej związanej z tym dodatkowej pomocy prawnej.
Usługi
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Wszystkie części
Umowa ramowa
79110000
Warunki udziału
Zob. adres internetowy w pkt I.3).
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Najistotniejsze elementy
20/05/2019 00:00
11/06/2019 23:59
13/06/2019 23:59
19/06/2019 14:30
20/06/2019 14:30
Części
Numer części Tytuł Opis
Część 1 Prawo włoskie Wsparcie prawne i reprezentowanie przed wszystkimi włoskimi sądami w sprawach dotyczących działań EFSA. Może to obejmować między innymi lokalne prawo pracy, prawo zobowiązań, nieruchomości, prawo administracyjne i podatkowe.
Część 2 Prawo żywnościowe UE Wsparcie prawne i reprezentowanie przed właściwymi sądami w sprawach dotyczących działań EFSA w zakresie jego podstawowej działalności, zgodnie z art. 22 rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i odpowiednimi aktami prawnymi UE.
Część 3 Regulamin pracowniczy UE Wsparcie prawne i reprezentowanie przed wszystkimi właściwymi sądami w sprawach dotyczących wdrażania regulaminu pracowniczego UE.
Część 4 Prawo instytucjonalne UE Wsparcie prawne i reprezentowanie przed właściwymi sądami w sprawach dotyczących wdrażania prawa instytucjonalnego UE, w tym rozporządzenia w sprawie publicznego dostępu do dokumentów, rozporządzenia finansowego UE, wewnętrznych zasad EFSA lub wszelkich innych obowiązujących przepisów lub instrumentów prawnych.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Notice type Data publikacji
2019/S 096-231066 Ogłoszenie o zamówieniu 20/05/2019 00:00