Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Ocena wpływu łącznych kosztów określonych przepisów i strategii politycznych UE ...
Instytucja zamawiająca:
European Commission, DG for Internal Market, Industry,Entrepreneurshipand SMEs (...
Data publikacji w witrynie TED:
06/06/2014
Termin nadsyłania ofert:
05/09/2014
Status:
Zamknięte
Upłynął termin pobrania dokumentów w ramach niniejszego zaproszenia do składania ofert. Pobranie dokumentów jest niemożliwe Upłynął termin pobrania dokumentów w ramach niniejszego zaproszenia do składania ofert. Pobranie dokumentów jest niemożliwe
Informacja
395/PP/ENT/SME/14/F/S202.
Ocena wpływu łącznych kosztów określonych przepisów i strategii politycznych UE na unijne branże przemysłu związanego z leśnictwem
Przemysł UE związany z leśnictwem (F-BI) obejmuje branże przemysłu drzewnego, meblowego, produkcji masy celulozowej drzewnej i papieru oraz branże przetwórczą i poligraficzną. Są one ze sobą wzajemnie powiązane poprzez wiele łańcuchów wartości, ponieważ korzystają ze wspólnego surowca: drewna. Mają też wiele wspólnych problemów, które zostały określone w niedawno ogłoszonym komunikacie „Nowa strategia leśna UE na rzecz lasów i sektora leśno-drzewnego” [COM(2013) 659] i towarzyszącym mu dokumencie roboczym „Plan działania UE w zakresie leśnictwa” [SWD(2013) 343]. Do tych problemów zalicza się wpływ różnych unijnych przepisów prawa i strategii politycznych na konkurencyjność podsektorów przemysłu związanego z leśnictwem. W tym kontekście ocena łącznych kosztów przepisów i strategii politycznych UE, mających wpływ na unijne łańcuchy wartości przemysłu związanego z leśnictwem, może dostarczyć cennych informacji zwrotnych do wykorzystania w przyszłości na potrzeby tworzenia polityki, a także „inteligentnych regulacji”.Ogólnym celem badania będzie ocena wpływu łącznych kosztów, poniesionych we wskazanym okresie, określonych przepisów i strategii politycznych UE na unijne branże przemysłu związanego z leśnictwem, zwłaszcza wpływu na ich marże zysku oraz sytuację w porównaniu z konkurentami międzynarodowymi — na ich własnych, krajowych rynkach — którzy nie w pełni podlegają unijnym przepisom i strategiom politycznym. Uzyskane wyniki przyczynią się do szerszej analizy skutków, między innymi kosztów, korzyści oraz spójności strategii politycznych i przepisów, jak również do realizacji programu sprawności i wydajności regulacyjnej (REFIT) [COM(2013) 685] i polityki przemysłowej [COM(2014) 14].
Usługi
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Nie dotyczy
Najistotniejsze elementy
06/06/2014 00:00
05/09/2014 23:59
05/09/2014 23:59
15/09/2014 10:00
Części Ogłoszenie o przetargu nie jest podzielone na części.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Rodzaj ogłoszenia Data publikacji
2014/S 108-189249
Ogłoszenie o zamówieniu
06/06/2014 00:00