Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Monitorowanie działań w ramach reagowania na HIV i wirusowe zapalenie wątroby w ...
Instytucja zamawiająca:
European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC)
Data publikacji w witrynie TED:
24/05/2019
Termin nadsyłania ofert:
28/06/2019
Status:
Zamknięte
Informacja
OJ/2019/OCS/10691
Monitorowanie działań w ramach reagowania na HIV i wirusowe zapalenie wątroby w Europie i krajach sąsiadujących
Ogólne cele niniejszego zaproszenia do składania ofert są następujące:1) Wsparcie Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób w monitorowaniu działań w ramach reagowania na HIV i wirusowe zapalenie wątroby w Europie i krajach sąsiadujących2) gromadzenie, zatwierdzanie, odfiltrowanie i analiza informacji w celu sporządzenia sprawozdań tematycznych z poczynionych postępów i krótkich opracowań informacyjnych uwzględniających dane przedłożone przez państwa europejskie i państwa sąsiadujące.
Usługi
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Umowa ramowa
http://ecdc.europa.eu/en/aboutus/calls/Pages/procurementsandgrants.aspx
Najlepsza relacja jakości do ceny
85100000
SE
Warunki udziału
Zob. adres internetowy w pkt I.3).
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Najistotniejsze elementy
24/05/2019 00:00
19/06/2019 23:59
Nie dotyczy
28/06/2019 16:00
02/07/2019 10:00
Części Ogłoszenie o przetargu nie jest podzielone na części.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Notice type Data publikacji
2019/S 100-241190 Ogłoszenie o zamówieniu 24/05/2019 00:00