Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Usługi wsparcia związane z uczestnictwem w wydarzeniach i wystawach Europejskiej...
Instytucja zamawiająca:
European Environment Agency (EEA)
Data publikacji w witrynie TED:
05/06/2019
Termin nadsyłania ofert:
05/07/2019
Status:
Zamknięte
Informacja
EEA/COM/19/002
Usługi wsparcia związane z uczestnictwem w wydarzeniach i wystawach Europejskiej Agencji Środowiska lub organizacją takich wydarzeń i wystaw (2 części)
Europejska Agencja Środowiska zamierza podpisać umowy ramowe na usługi na obie części z usługodawcą, który będzie świadczyć usługi wsparcia na rzecz Agencji w obszarze organizacji wydarzeń i wystaw, mając na celu osiągnięcie celów określonych w sposobach komunikacji.
Usługi
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Wszystkie części
Umowa ramowa
https://www.eea.europa.eu/about-us/tenders
79956000
Warunki udziału
Jak określono w pkt 2.2.1 specyfikacji zamówienia.
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Najistotniejsze elementy
05/06/2019 00:00
05/07/2019 14:00
08/07/2019 10:00
Części
Numer części Tytuł Opis
Część 1
Wsparcie związane z uczestnictwem w wydarzeniach lub ich organizacją
Przyszły wykonawca będzie uczestniczył w spotkaniach dotyczących planowania nadchodzących wydarzeń, udzielał twórczego wkładu i porad oraz proponował alternatywne rozwiązania techniczne/logistyczne, w razie potrzeby wraz z oszacowaniem kosztów i czasu.Działania przygotowawcze związane z uczestnikami wydarzenia mogą obejmować przygotowanie i wysłanie zaproszeń i materiałów pomocniczych, takich jak program spotkania, referaty konferencyjne, wcześniej złożone prezentacje, materiały dotyczące towarów itp. oraz pomoc w rejestracji wstępnej i działaniach towarzyszących.Jeśli chodzi o zadania związane z miejscami wydarzeń, mogą one obejmować rezerwację i przygotowania techniczne, a w niektórych przypadkach będą one obejmować kontakt z podwykonawcami, takimi jak dostawcy usług audiowizualnych, cateringowych i ochrony, i działania następcze. Wykonawca może zostać poproszony o pomoc EEA w zapewnieniu personelu do rejestracji na miejscu i punktów informacyjnych na czas trwania imprezy oraz, w razie potrzeby, o pomoc uczestnikom w kwestiach praktycznych. Wykonawca powinien również być w stanie pomóc EEA w ocenie wydarzenia, korzystając z ankiet i innych narzędzi.
Część 2
Wsparcie związane z uczestnictwem w wystawach lub ich organizacją
Przyszły wykonawca może zostać poproszony o uczestnictwo w spotkaniach mających na celu zaplanowanie nadchodzących wystaw, udzielał twórczego wkładu i porad oraz proponował alternatywne rozwiązania techniczne/logistyczne, w razie potrzeby wraz z oszacowaniem kosztów i czasu.Zadania przygotowawcze wykonawcy obejmą przygotowanie propozycji kreatywnych oraz przygotowanie plakatów i innych form ekspozycji, ulotek, materiałów reklamowych i innych materiałów, transport do miejsca i montaż w nim, demontaż ekspozycji oraz organizację transportu zwrotnego materiałów po zakończeniu wystawy.Przygotowania do wystaw będą obejmowały również kontakt z organizatorami technicznymi, rezerwację powierzchni wystawienniczej, wynajem mebli, sprzętu komputerowego i audiowizualnego, elektryczność, catering, ubezpieczenie i inne usługi w zależności od potrzeb.Podczas wystawy, pomoc może obejmować zapewnienie personelu pomocniczego, który zajmie się zadaniami praktycznymi i konserwacją. Jednakże personel pomocniczy zapewniony przez wykonawcę nie będzie musiał odpowiadać na bardziej szczegółowe pytania odwiedzających stoiska dotyczące EEA i jego produktów. Wykonawca powinien również być w stanie pomóc EEA w ocenie wystawy, korzystając z ankiet i innych narzędzi.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Rodzaj ogłoszenia Data publikacji
2019/S 107-260329
Ogłoszenie o zamówieniu
05/06/2019 00:00