Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Aktualizacja i konserwacja narzędzia elektronicznego do obliczeń zużytego sprzęt...
Instytucja zamawiająca:
European Commission, DG for Environment (ENV)
Data publikacji w witrynie TED:
31/05/2019
Termin nadsyłania ofert:
04/07/2019
Status:
Zamknięte
Informacja
ENV.B.3/SER /2019/0014
Aktualizacja i konserwacja narzędzia elektronicznego do obliczeń zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (ZSEE) opracowanego na mocy Umowy o badania nr 070307/2013/667383/ETU/ENV.A2
Regularna aktualizacja narzędzia do obliczania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (plik Excel), które zostało opracowane w ramach zamówienia 070307/2013/667383/ETU/ENV.A2, a które stosowane jest na potrzeby obliczeń ilości zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego generowanego w każdym kraju członkowskim oraz na potrzeby obliczeń wagi sprzętu elektrycznego i elektronicznego wprowadzanego na rynek krajowy w każdym kraju członkowskim w ramach różnych kategorii sprzętu. Aktualizacje będą obejmować najnowsze dane dla każdego kraju członkowskiego w odniesieniu do ilości sprzętu elektrycznego i elektronicznego wprowadzanego na rynek krajowy oraz potrzebę korekt zgłoszonych przez każdy kraj członkowski, na przykład korektę „profili cyklu życia” różnych grup produktowych, jak podano w Rozporządzeniu wykonawczym 2017/699 lub uproszczenie niektórych parametrów narzędzia, aby było ono bardziej przyjazne użytkownikom.
Usługi
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Zamówienie publiczne
Najlepsza relacja jakości do ceny
90700000
00
Warunki udziału
Zob. adres internetowy w pkt I.3).
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Najistotniejsze elementy
31/05/2019 00:00
04/07/2019 16:00
08/07/2019 10:30
Części Ogłoszenie o przetargu nie jest podzielone na części.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Rodzaj ogłoszenia Data publikacji
2019/S 104-250683
Ogłoszenie o zamówieniu
31/05/2019 00:00