Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Wsparcie Komisji Europejskiej i państw członkowskich w monitorowaniu unijnego sy...
Instytucja zamawiająca:
European Commission, DG for Climate Action (CLIMA)
Data publikacji w witrynie TED:
14/06/2019
Termin nadsyłania ofert:
08/08/2019
Status:
Zamknięte
Informacja
CLIMA.C.2/SER/2019/0006
Wsparcie Komisji Europejskiej i państw członkowskich w monitorowaniu unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji, w sprawozdawczości, weryfikacji i akredytacji w tej dziedzinie w latach 2020 i 2021.
Celem zamówienia jest wsparcie na rzecz Komisji Europejskiej i państw członkowskich w monitorowaniu zharmonizowanego i efektywnego pod względem kosztów unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (ETS UE), a także w sprawozdawczości, weryfikacji i akredytacji w tej dziedzinie w latach 2020 i 2021. Wsparcie obejmuje następujące działania:— identyfikację i propozycje dotyczące aktualizacji szablonów, wskazówek i narzędzi zapewnianych przez Komisję w ramach wsparcia rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2018/2067 (rozporządzenie w sprawie monitorowania i raportowania unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji) oraz rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2018/2066 (rozporządzenie w sprawie akredytacji i weryfikacji unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji), w szczególności w odniesieniu do aktualizacji 4 etapu unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji,— wsparcie sekretariatu na potrzeby funkcjonowania Forum Zgodności unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji w latach 2020 i 2021, korzystając ze skutecznej platformy na potrzeby dyskusji i współpracy pomiędzy organami odpowiedzialnymi za unijny system handlu uprawnieniami do emisji oraz Komisją; oraz promowanie monitorowania, raportowania, akredytacji i weryfikacji unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji,— zapewnienie wsparcia w odniesieniu do zapytań technicznych ad hoc.
Usługi
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Zamówienie publiczne
Najlepsza relacja jakości do ceny
90700000
00
Warunki udziału
Zob. dokumentacja przetargowa.
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Najistotniejsze elementy
14/06/2019 00:00
30/07/2019 16:30
01/08/2019 23:59
08/08/2019 16:00
12/08/2019 15:00
Części Ogłoszenie o przetargu nie jest podzielone na części.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Notice type Data publikacji
2019/S 113-276213 Ogłoszenie o zamówieniu 14/06/2019 00:00