Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Pomoc techniczna w przygotowaniu piątego sprawozdania Komisji w sprawie postępów...
Instytucja zamawiająca:
European Commission, DG Energy (ENER)
Data publikacji w witrynie TED:
02/07/2019
Termin nadsyłania ofert:
09/08/2019
Status:
Zamknięte
Informacja
ENER/C1/2019-478
Pomoc techniczna w przygotowaniu piątego sprawozdania Komisji w sprawie postępów w dziedzinie energii ze źródeł odnawialnych
Celem zamówienia jest dostarczenie pomocy technicznej w opracowaniu przez KE sprawozdania z postępów dokonanych przez 28 państw członkowskich w stosowaniu i promowaniu stosowania odnawialnych źródeł energii, zgodnie z wymogami art. 23 dyrektywy 2009/28/WE. Sprawozdanie obejmie również monitorowanie zrównoważonego rozwoju biopaliw i pośrednich zmian w użytkowaniu gruntów, jak określono w art. 17 i 23, z późniejszymi poprawkami na mocy Dyrektywy 2015/1513.
Usługi
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Zamówienie publiczne
Najlepsza relacja jakości do ceny
73210000
BE10
Warunki udziału
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Najistotniejsze elementy
02/07/2019 00:00
09/08/2019 16:00
12/08/2019 10:00
Części Ogłoszenie o przetargu nie jest podzielone na części.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Rodzaj ogłoszenia Data publikacji
2019/S 125-304378
Ogłoszenie o zamówieniu
02/07/2019 00:00