Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Umowa ramowa o usługi doradztwa naukowego dotyczącego połowów poza wodami UE
Instytucja zamawiająca:
Executive Agency for Small and Medium Sized Enterprises (EASME)
Data publikacji w witrynie TED:
05/07/2019
Termin nadsyłania ofert:
30/09/2019
Status:
Zamknięte
Informacja
EASME/2019/OP/0014
Umowa ramowa o usługi doradztwa naukowego dotyczącego połowów poza wodami UE
Na specjalne żądanie Instytucji zamawiającej, wykonawca zapewni usługi doradztwa i wsparcia wedle zapotrzebowania. Specjalne żądanie może obejmować, między innymi, kwestie takie jak stan i produktywność zasobów rybołówstwa, podstawę wiedzy na temat zarządzania gospodarką rybną, konserwacja ekosystemu i socjo-gospodarcze aspekty eksploatacji biologicznych zasobów morskich i zarządzanie gospodarką rybną w obszarach objętych działaniami regionalnych organizacji ds. rybołówstwa (RFMO), umowami o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów (SFPA) i innymi instrumentami o zasięgu międzynarodowym. Na żądanie, wykonawca musi przedstawić również odpowiednie badania i wziąć udział w posiedzeniach zgodnie z zapotrzebowaniem i priorytetami określonymi przez DG. ds Gospodarki Morskiej i Rybołówstwa oraz Instytucję zamawiającą.
Usługi
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Zamówienie publiczne
Najlepsza relacja jakości do ceny
73210000
BE
Warunki udziału
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia.
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia.
Najistotniejsze elementy
05/07/2019 00:00
19/09/2019 16:00
Nie dotyczy
30/09/2019 16:00
02/10/2019 11:00
Części Ogłoszenie o przetargu nie jest podzielone na części.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Notice type Data publikacji
2019/S 128-311696 Ogłoszenie o zamówieniu 05/07/2019 00:00