Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Usługi doradcze w zakresie zarządzania
Instytucja zamawiająca:
European Food Safety Authority (EFSA)
Data publikacji w witrynie TED:
05/07/2019
Termin nadsyłania ofert:
20/09/2019
Status:
Zamknięte
Informacja
OC/EFSA/FIN/2019/01
Usługi doradcze w zakresie zarządzania
Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) to wiodący organ UE przewodzący niniejszym zaproszeniem do składania ofert. Następujące organy UE uczestniczą w niniejszym zaproszeniu: Urząd BEREC, CdT, Cedefop, CPVO, EACEA, EUNB, ECHA, EDA, EEA, EFCA, EBI, EIGE, EIT, EMA, ENISA, ERCEA, ESMA, eu-LISA, Eurojust, Europol, F4E, FRA, Frontex, GSA, OSHA, Wspólne Przedsięwzięcie SESAR, Wspólne Przedsięwzięcie S2R, SRB. Celem niniejszego zaproszenia do składania ofert jest zapewnienie uczestniczącym organom UE wieloletniego bloku usług doradztwa w odniesieniu do transformacji biznesowej i rozwoju operacyjnego mających znaczenie dla zwiększenia wartości, wydajności i skuteczności organów UE.Zdolność oferenta powinna obejmować pełen cykl życia zarządzania usługami doradztwa, zaczynając od analizy strategicznej, poprzez planowanie strategiczne aż po usługi wdrożenia polityk, procesów i narzędzi w zakresie zarządzania, to jest zarówno rozwój jak i wdrożenie metod.
Usługi
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Umowa ramowa
Najlepsza relacja jakości do ceny
79410000
ITH52
Warunki udziału
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Najistotniejsze elementy
05/07/2019 00:00
20/09/2019 14:30
23/09/2019 14:30
Części Ogłoszenie o przetargu nie jest podzielone na części.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Rodzaj ogłoszenia Data publikacji
2019/S 165-403966
Sprostowanie
28/08/2019 00:00
2019/S 153-375802
Sprostowanie
09/08/2019 00:00
2019/S 128-311695
Ogłoszenie o zamówieniu
05/07/2019 00:00